fbpx

Upravljanje organizacijom u savremenim uslovima poslovanja

Kako unapređivati načine upravljanja organizacijom, naučite koristeći metodološki pristup izgradnji sistema upravljanja organizacijom, osmišljen od moderatora radionice. Steknite nova upravljačka znanja, naučite kako pojednostaviti upravljanje, povećavajte efikasnost u implementaciji do neslućenih granica, primjenljivo na sve oblike organizovanja i organizacija.

 

TEME OBUKE:

 • Savremeni kupci (krajnji korisnici, klijenti) i njihova očekivanja,
 • Postojeći načini upravljanja,
 • Šta najviše nedostaje današnjim organizacijama?
 • Kako kreirati organizaciju koja će ispunjavati očekivanja korisnika?
 • Ključni procesi, njihov razvoj za pobjedu konkurencije.

 

Ova radionica ima nastavak, za svaku narednu:

 • Polaznici ( direktori, vlasnici, najviši menadžment) kandidovanu i odabranu temu za rad, zajednički organizacioni problem, grupno rješavaju.
 • Izrada i prezentacija idejnog rješenja,
 • Po potrebi dodatne korekcije i prilagođavanje rješenja pojedinačnim organizacijama.

Trajanje obuke:

 •  4 časa uz kratku pauzu za kafu i osvježenje.

 

Fleksibilno vrijeme održavanja obuke:

Tokom radne sedmice, poslije radnog vremena ili vikendom. Spremni smo se prilagoditi Vašim obavezama.

Cijena obuke:

99 KM + PDV.  Popust za klijente sa više prijavljenih polaznika iznosi 10% po polazniku.

Dodatne napomene:

Obuka se izvodi u prostorijama Agencije Spektar, Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka.

Polaznici nakon odslušane obuke dobijaju uvjerenje o pohađanju iste, kao i prateći materijal sa obuke.

 

Prijave na obuku putem telefona +387 51 321 930, Viber-a + 387 65 200 444, e-mailova: info@agencijaspektar.com ili obuke@agencijaspektar.com te putem opcije “Prijava za obuku”.

 

  Prijava na obuku  ,