fbpx

Trendovi u zapošljavanju

Živimo u vremenu gdje poneki pojedinci i organizacije ostvaruju najbolje rezultate do sada, drugi stagniraju, treći propadaju, odnosno zauvijek nestaju sa tržišta. Šta to znači, da li se to i Vama može dogoditi?

U okviru Sajma zapošljavanja – Banja Luka 2018 održana je radionica na temu „Trendovi u zapošljavanju“. Radionica je osmišljena istovremeno za lica koja traže posao i poslodavce. Poslate su jasne poruke od strane predavača Miroslava Vukajlovića, direktora Agencije Spektar, kako rješavati probleme u kontekstu nastalih i nadolazećih tržišnih kretanja.

G-dine Vukajloviću, koje su to nove dimenzije tržišta rada?

Ono šta je svakako najvidljivije, svakodnevno smanjivanje ukupnog broja učesnika na tržištu rada. To doprinosi sve lošijem potencijalu postojeće radne snage. Školstvo nam i dalje ne proizvodi kvalitet potreban tržištu. Stanje u privredi onemogućava razvoj kompetitivne radne snage. Sve dobija dodatnu dimenziju kada uzmemo posljedice globalizacije koje su u pravilu prevazišle sposobnost kako poslodavaca, tako i pojedinaca da odgovore na njih na adekvatan način. U cijelom kontekstu, za organizacije sve je teže pronaći adekvatne saradnike.

Kako će funkcionisati organizacije u uslovima manjeg broja potencijalnih saradnika?

Jednom riječju, teško. Smanjenje aktivne ponude radne snage ograničava ne samo razvoj, nego i zadržavanje dostignutih rezultata. Trenutno nam odlaze radnici sa baznim kompetencijama i usko specijalističkim znanjima. Pod baznim kompetencijama mislim na jezičke, čije sticanje kao i usko stručno specijalističkih znanja traje dugo. Kako postoji direktna veza između ličnih i organizacionih kompetencija, nadoknada izgubljenih kompetencija je veoma skupa za organizaciju i poprilično neizvjesna. Ako se na pomenuto doda da su organizacije generalno sve neefikasnije, da se loše upravlja radnicima, upitna je budućnost mnogih organizacija.

Šta može učiniti poslodavac, da spriječi odlazak radnika?

Malo toga, ograničene su mogućnosti djelovanja. Glavni faktori koji utiču na opredjeljenje radnika za odlazak su poslovna neizvjesnost (lična i/ili porodična), (ne)mogućnost napredovanja, bolji finansijski uslovi, a radne migracije su odavno globalni trend. Većina pomenutih faktora koji utiču na odlazak, nisu u domenu rješavanja poslodavaca, već u domenu države i institucija. Mala nada poslodavcima i organizacijama pored poboljšanja finansijskih uslova, ostaje unapređenje kvaliteta rada primjenom savremenih metoda u radu sa zaposlenima.

Kako pronaći i motivisati zaposlenike da pruže maksimum na radnom mjestu?

Prvi savjet poslodavcima i najodgovornijim u organizacijama, da organizuju organizaciju na način da podstiče rad, kreativnost i vrhunske rezultate. Treba dodijeliti jasne odgovornosti za pojedinačne aktivnosti, to očekuju vaši saradnici. Definišite načine komunikacije sa okuženjem, gradite imidž poželjnog poslodavca kod različitih grupa na tržištu rada. Mnogi, a pogotovo oni koji tek dolaze na tržište rada, ne poznaju organizacije, preduzeća, njihovu poslovnu istoriju. Utvrditi kanale i izvore pridobijanja novih zaposlenika (napomena da i Agencija Spektar može biti jedan kanal). Primjenite sistem nagrađivanja motivišući za sve zaposlene. Razvijajte kulturu organizacije, kako eksterno, tako i interno. Možda će tako zaposleni prestati razmišljati o promjeni organizacije.

Rad kod nas ili u inostranstvu, šta po Vama neko dobija, a šta gubi?

Dobiti ali i izgubiti, možete radeći i ovdje i u inostranstvu. Neko će se lakše uklopiti u jedno, neko u drugo okruženje, grad, državu. Sve zavisi od pojedinca. Ono šta je važno unaprijed znati, ako tražite posao, bez obzira gdje tražili, očekivati možete onoliko koliko u tom trenutku nudite na tržištu rada. S tim u vezi biće vam određena primanja, za malo, dobićete malo, za nešto više, imaćete prosjek, za posebnost, izvrsnost, sami ćete birati uslove kod poslodavca.

Kako prepoznati pravu priliku za posao?

Tradicionalni način traženja posla postaje prepreka u dostizanju očekivanog cilja. Potraga za poslom mora se podignuti na značajno viši nivo. Ako želite pravu poslovnu priliku, istražujte kompanije koje su interesantne ili se bave djelatnošću za koju ste osposobljeni. Šaljite biografije i mimo aktivnih konkursa. Ako razmišljate o promjeni postojećeg radnog mjesta, definišite unaprijed šta Vam je važno, npr., finansijski uslovi, mogućnost usavršavanja, radna sredina, poslovno okruženje,.. . Za početak oslobodite se straha i krenete.

Kako ispregovarati najbolje uslove u razgovoru sa poslodavcem?

Pregovaranje se uči i konstantno usavršava. A to je veliki nedostatak lica koja su u potrazi za poslom. Ni jedan poslodavac neće tolerisati loše molbe i biografije za posao, nećete vam dati priliku za pregovaranje. Priprema za razgovor je važna, što više informacija o organizaciiji i njenim rezultatima, omogućiće lakše vođenje razgovora za posao. Prije nego što počnete razmišljati o prihvatljivosti ponude, eventualnom poboljšavanju iste, obavezno saznajte sve o uslovima rada, plati, bonusima, dodatnim pogodnostima i benifitima…

Šta nam možete reći za kraj, kakvu poruku šaljete učesnicima tržišta rada?

Protiv trendova se teško boriti. Dobar način zaustavljanja trenda odlazaka ljudi odavde je omogućavanje jednakih šansi za sve učesnike na tržištu rada. Poslodavci pored procesa ljudskih resursa, treba da razvijaju internu kulturu, veoma je važno ukoliko žele najbolje saradnike za sebe. Motivacija saradnika, jedan je od glavnih zadataka vlasnika, odnosno najodgovonijih u organizacijama, to se ne može prepuštati slučaju. Po meni, prirodno mjesto za rad za one koji su se ovdje rodili i školovali, je ovdje, ne u inostranstvu. Ali ako to nije moguće, nikada ne odustajte u namjeri da živite život dostojan čovjeka.

Izvor: Agencija Spektar