fbpx

Posao u Njemačkoj

Odavno je jedna od najtraženijih pretraga na internetu „Posao u Njemačkoj“.

Kako će se razvijati potraga za poslovima u Njemačkoj, kakve to implikacije ima na naše tržište rada, pokušaćemo saznati u Agenciji Spektar, prvoj agenciji za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju u Bosni i Hercegovini u razgovoru sa direktorom agencije Miroslavom Vukajlovićem.

Image result for posao u njemačkoj

 

G. Vukajloviću, koliko su traženi poslovi u Njemačkoj?

U ovom trenutku u Njemačkoj imamo istovremeno povećan broj zahtjeva za radnicima pojedinih profila, smanjivanja broja zaposlenih u pojedinim industrijskim granama, kao i najavu skraćivanja radnog vremena za veliki broj trenutno zaposlenih.

Potražnja je prije svega za usko stručno specijalizoavnim radnicima različitih zanimanja, otpuštanja ćemo imati u velikim sistemima koji se nisu uspjeli reorganizovati i prilagoditi najnovijim zahtjevima tržišta, a planirano je skraćivanje radnog vremena prije svega u proizvodnim kompanijama koje iz mjeseca u mjesec bilježe manju potražnju za proizvodima na svjetskim tržištima.

Za očekivati je da će se u narednom periodu dešavati ozbiljne turbulencije, jedni će u borbu za privlačenjem nedostajuće radne snage, a drugi u potragu za rješenjima za one koji će ostati bez posla, ili kako društvo da se izbori, odnosno nadoknadi, očekivano manja primanja u budućnosti za veliki broj radnika Njemačke.

Posao u Njemačkoj, kako to percepiraju naši ljudi?

Još uvijek naši ljudi, mislim i na prostor cijelog Balkana, imaju pozitivan stav prema onome šta podrazumjevamo pod poslovima u Njemačkoj. Mnogo je ljudi koji su decenijama unazad odlazili na posao u Njemačku i tamo ostajali. Kako su nam uglavnom plasirali lijepe informacije o radu i životu uopšte, ne samo o Njemačkoj – posao u Austriji, Švajcarskoj i drugim državama Zapadne Evrope, Australiji, Americi i Kanadi, još uvijek je nedosanjan san mnogih ljudi sa ovih prostora.

Da li se nešto mijenja u poslednje vrijeme na tržištu rada Njemačke?

Dosta toga se mijenja, situacija više nije slična onoj kakvu je još uvijek u većini naši ljudi doživljavaju. Posao u Njemačkoj poprima jednu drugačiju konotaciju, mijenjaju se zahtjevi tržišta rada mnogo brže nego što se moglo očekivati, sve se to reflektuje i na potražnju za radnicima. Imamo mnogo novih poslova, poslovanje je postalo složenije i brže, promjenilile su se demografske prilike, višegodišnji priliv novih radnika na tržište rada promijenio je strukturu lica koji traže posao u Njemačkoj.

Drugim riječima, promijenila se i konkurencija na tržištu rada za one koji traže posao u Njemačkoj. Iz dana u dan, konkurencija je sve veća, poslodavci postaju iz mnogih primjera, beskompromisniji. Nove okolnosti traže od radnika da se prilagode tim promjenama. Kriterijumi za zapošljavanje radnika u odnosu na period prije dvadesetak godina poprilično su promijenjeni, za pojedine poslove su sniženi, dok su drugi značajno povećani i usložnjeni.

 

Često čujemo, pročitamo, da ovaj ili onaj gigant u Njemačkoj otpušta ili planira otpuštanje hiljade radnika, kako to komentarišete?          

Velike Njemačke kompanije su dio globalnih tržišnih dešavanja, ne razlikuju se u odnosu na kompanije iz ostatka svijeta po ničemu, nisu imune na propadanja, imaju potrebe za restruktuiranjima u manjoj ili većoj mjeri. Primjer koji može da posluži, rukovodstvo Deutsche Bank, nakon niza poslovnih grešaka koje su dovele do plaćanja penala i odšteta, gubitaka, donijelo je odluku da postojeću situaciju poprave otpuštanjem radnika. U najavi je smanjenje oko 20% ukupnog broja zaposlenih, odnosno otpuštanje 15-20.000 radnika.

Sličnu situaciju vidjeli smo već u Simensu, VW-u, kao i drugim tradicionalnim kompanijama koje zapošljavaju veliki broj radnika. Najčešći razlog tih i takvih pojava je neprilagođavanje novim tržištim okolnostima, strah od provođenja ozbiljnijih organizacionih promjena. Danas niko nije imun na nova dešavanja na tržištima. Nije važno da li si poslodavac iz Njemačke ili bilo kog drugog tržišta, prilagodi (prilagođavaj) se ili odustani na vrijeme.

Novi zakon koji radnicima olakšava posao u Njemačkoj, šta to znači?

Njemačkoj su potrebni radnici. Po nekim statističkim podacima, više od milion radnika trenutno potražuje Njemačka privreda. Najviše od tog broja su radnici sa KV zanimanjima, razni visokokvalifikovani stručnjaci specijalisti, kao i IT personal. Kada govorimo o ovim profilima radnika, za njih je predviđen lakši prisutp tržištu rada Njemačke. Imaće mogućnost potrage za poslom u periodu od šest mjeseci, moći će pregovarati za posao na licu mjesta sa poslodavcima, dogovarati sve važne detalje koji se tiču eventualnog početka posla.

Za pomenutu ciljnu grupu, Njemačke kompanije su razvile i dalje razvijaju metode kojima olakšavaju integraciju tih ljudi kako u njihovu organizaciju, tako i Njemačko društvo uopšte. U poslednje vrijeme pojačana je aktivnost privlačenja i ostalih članova porodice da dođu u Njemačku. Na žalost, nama kao posljedica pomenutog, odlaze cijele porodice sa ovih prostora. Taj trend se ne zaustavlja, već iz dana u dan povećava. Procjena je većine stručnjaka da će ova zakonska odredba još više podstaći ljude s ovih prostora da razmišljaju o odlasku na posao u Njemačku.

 

Da li očekujete da će neko ko ode na posao u Njemačku, potražiti kartu za nazad?

Mislim da će se i taj proces otvoriti, više se nadam nego što je to trenutno realnost. Već imamo, doduše stidljivo, pozive naših ljudi, raspitivanje za pojedinim konkursiima objavljenim na web stranici Agencije Spektar (www.agencijaspektar.com) . Mnogo njih je otišlo sa pomenutom percepcijom, a tamo su pojedini shvatili da posao u Njemačkoj, ukupno gledajući, i nije toliko bolji u odnosu na posao iz komšiluka.
Masovna iseljavanja, odlasci na posao u Njemačku, kao i na druge destinacije, nadam se, pokrenuće ozbiljne promjene koje će direktno poboljšati dešavanja na našem tržištu rada. Već imamo par pozitivnih efekata kao što su povećanje plata kod mnogih poslodavaca (doduše još uvijek ne tako radikalno, ali se desilo i dešava), prijavljivanje radnika (statistički imamo već smanjenje rada na crno upravo iz razloga straha i/ili „moranja“ prijavljivanja radnika od onih poslodavaca koji to godinama nisu činili/htjeli), otvaranje diskusije na ovu do juče tabu temu.

Najodgovorniji za dešavanja na tržištu rada, koji do juče nisu previše trošili energije na ovu najvažniju temu svakog, pa i našeg društva, polako shvataju da je kod njih najveća odgovornost i moć uticanja na odluku da se neko vrati i ponovo potraži posao na našem tržištu rada. Država, entitet, oni koji je pedstavljaju, mora mnogo toga svakodnevno da čini kako bi građani poželjeli da se vrate na naše tržište rada.

Da li ćemo mi jednog dana uvoziti radnike kao što to godinama radi Njemačka?

To je naš usud. Mi ne možemo zadržati postojeći nivo privrednih aktivnosti bez zadržavanja postojećeg broja zaposlenih. Kako se dio postojećih radnika već opredijelio, ili je na putu da to učini, da ode sa ovog tržišta rada, hitno su potrebna rješenja kako nadoknaditi, kvantitativno i kvalitativno taj već očekivani nedostatak u nama bliskoj budućnosti.

Mi u agenciji Spektar bili smo iznenađeni kada su neki od naših poslovnih partnera, poslodavaca, pitali, da li išta radimo po pitanju privlačenja strane radne snage. Nadam se da će biti mnogo više onih koji će se vraćati, a manje potrebe za razmišljanjima o novim licima na našem tržištu rada.

Izvor: Agencija Spektar