fbpx

Praktična obuka za finansijsko-administrativne asistente

Da li ste upoznati sa finansijsko- administrativnim alatima koji vam mogu olakšati svakodnevni posao?

Da li želite na jednom mjestu da steknete osnovna neophodna znanja za uspješan rad?

Usvojite praktična znanja na ovoj obuci, unaprijedite svoj rad i rad svoje organizacije!

Obuka je namijenjena:

Osobama koje su zadužene za organizaciju i koordinaciju poslovanja, projekt asistentima, šefovima kabineta, poslovnim sekretaricama/ima, administrativno-finansijskim koordinatorima, ličnim asistentima, poslovnim asistentima, finansijskim asistentima, office menadžerima i ostalom administrativnom osoblju koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima.

Nakon završene obuke učesnici će dobiti kontakt podatke predavača na koje će mu se moći obratiti sa pitanjima u periodu od godinu dana nakon obuke.

Obuka se održava u prostorijama Agencije Spektar, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka.

Edukacija u cjelosti traje 2 dana, 13 časova (čas je u trajanju 45 minuta).

U iznos su uračunati materijali za obuku, stručna literatura, sertifikat o usavršavanju, zakuska i osvježenje. Na kraju programa polaznici će dobiti sertifikat  za učešće na ovoj obuci!

Povećajte šansu za zaposlenje tako što ćete u svoj CV dodati  sertifikat sa ove obuke.

Cijena obuke:  250 KM + PDV.

PLAN RADA

PRAKTIČNA OBUKA ZA FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNE ASISTENTE

I DAN

10:00-11:30 – Eksterna i interna dokumentacija (arhiviranje dokumentacije, pragovi u Zakonu o PDV-u, dosije za fiskalnu kasu, ponuda, ugovori sa poslovnim partnerima) –primjeri računa

11:30-13:00 – Poslovanje sa gotovim novcem (blagajna, blagajnička evidencija, blagajnički maksimum)-primjer

13:00-13:15 – Pauza za kafu i zakusku

13:15-15:00 – Obračun plata, oporezivanje primanja i evidencija (ugovor o radu, ugovor o autorskom djelu, ugovor o djelu, specifikacije)-primjer

II DAN

10:00-11:00 – Izrada trgovinske kalkulacije -primjer

11:00-12:45 – Izrada finansijskih izvještaja – primjer

12:45-13:00 – Pauza za kafu i zakusku

13:00-13:45 – Procedure u pripremi tenderske dokumentacije; Specifičnosti izvještavanja neprofitnih organizacija

13:45-14:45 – Vođenje HR evidencije (zakonom propisane i druge potrebne evidencije)

14:45-15:00 – Dodjela sertifikata

Predavač: Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc, ima dugogodišnje iskustvo u privatnom, državnom i civilnom sektoru. U saradnju sa Agencijom Spektar vodi kurs knjigovodstva 10 godina. Sertifikovani je forenzički računovođa i stečajni upravnik. Na ovoj obuci će prenijeti  neophodna znanja za obavljanje finansijsko-administrativnih poslova.

Prijava na obuku