fbpx

HR danas i sutra, za sve koji upravljaju organizacijama

„Organizacijama su potrebne originalne ideje i pristup procesu ljudskih resursa kako bi imale šansu da opstanu, odnosno pobjeđuju konkurenciju“, Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar.

HR danas i sutra, za sve koji upravljaju organizacijama

Upravljanje ljudskim resursima nikada nije imalo toliku važnost za uspjeh organizacije kao u današnje vrijeme poslovanja. Bez obzira na sve poznato, stečena praktična iskustva, ipak je ostalo mnogo toga nedorečenog i neistraženog. Ovim tekstom svim zainteresovanim za uspjeh organizacije, želimo pomoći u pravilnom razumjevanju onoga što pripada procesu ljudskih resurasa. Uređivanjem HR procesa, istovremeno stvaramo pretpostavke za uspješno poslovanje organizacije i u nastupajuća vremena.

Upravljanje organizacijom u današnjem vremenu, sve je izazovnije i neizvjesnije. Postoje jasne paralele između organizacija, pa i tretiranja procesa HR-a, kako lokalno, tako i globalno. Novi uspješni biznisi, iznjedrili su fleksibilniji pristup upravljanju procesima ljudskih resursa, dok su istovremeno tradicionalne organizacije i biznisi, zadržali svoj način odnosa i upravljanja ovim procesom.

Globalni trendovi sa tržišta rada pokazuju veliku zainteresovanost radnika za radnim migracijama. Sve veći broj njih mijenja radnu sredinu, pa i državu, što dodatno komplikuje ulogu HR menadžera.

Demografske prilike, pogotovo na Zapadnoj polulopti (a i mi smo dio tog svijeta), ne idu na ruku poslodavcima. Mnoga okruženja i tržišta rada ostaju bez radne snage. Samim tim biznisi, organizacije, postaju sve više upitne.

Organizaciona postavka i uloga HR-a, dodatno onemogućava važniju ulogu za konačne rezultate organizacije.

Nerazumjevanja uloge HR-a u organizacijama leži prije svega u nedostataku svijesti kod najodogovornijih za organizaciju, kakva je veza između organizacionih problema i upravljanja HR procesom.

Ako bi kojim slučajem, organizacija i najodgovorniji za nju, razumijeli da kvalitetnim procesom implementacije HR-a, stvaramo pretpostavku za pobjedu nad konkurencijom, sve bi se iz korijena promjenilo.

Nerazumjevanja uloge HR-a u organizacijama leži prije svega u nedostataku svijesti kod najodogovornijih za organizaciju, kakva je veza između organizacionih problema i upravljanja HR procesom.

HR proces je najčešće deklarativno prisutan u današnjim organizacijama. Najčešće vlasnici, najodogvorniji za organizaciju, donose sve odluke koje pripadaju procesu HR-a. U velikim sistemima HR odjeljenje se uglavnom svodi na administraciju onoga šta pripada HR procesima.

Kakvi su rezultati takvog vođenja HR procesa? Npr. da li se može izračunati vrijednost i troškovi koji nastupe lošim izborom saradnika, ne prijemljivanjem savremenih metoda rada sa zaposlenim kao što je motivacija i razvoja saradnika u skladu sa organizacionim potrebama …

Ono šta zaboravljamo, dok čekamo i razmišljamo kako da sve to promjenimo, naša konkurencija najčešće ne sjedi skrštenih ruku. A kako nam je konkurencija često globalna, ne možemo ispratiti koliko su daleko otišli u primjeni novih načina rada HR procesa.

Iskustvo Agencije Spektar u radu sa organizacijama različitih tipova i branši kaže, da najveći izazov predstavlja slanje poruke vlasnicima, najdogovornijm za organizaciju, da problem postoji. Bez prihvatanja te informacije, da problem postoji, pravilnog razumjevanja, nema mogućnosti da se bilo šta promjeni u organizaciji i HR-u.

Bilo ko da je u ulozi pošiljaoca poruke, trebao bi menadžmentu organizacije predstaviti razliku između funkcionalnog i efikasnog upravljanja, u odnosu na standardni način vođenja proseca koji pripadaju HR-u.

Svako buduće rješenje upravljanja HR-om, mora da obuhvate sve dijelove organizacije, svaki njen proces i aktivnost. Integracija HR-a, odgovornog lica za HR, unutar organizacione strukture, mora da je jasna svima u organizaciji.

Tehničko uređivanje HR procesa, veoma je ozbiljan zadatak. U konačnici, sve procese i aktivnosti trebamo dokumentovati, dodijeliti odgovornosti za svaku aktivnost ponaosob.

Pojednostavljenjem organizacije, stvaramo pretpostavku i prostor kreativnim rješenjima. Kreativnost u poslovanju, razvoja ideja koje se ogledaju u novim, poboljšanim proizvodima i uslugama, pretpostavka je stalnog i kontinuiranog napredovanja, kojima ćemo zasigurno biti korak ispred konkurencije.

Prihvatanjam problema, davanjem bezrezervne podrške implementaciji boljeg, savremenijeg HR-a, otvara se pitanje s kim ići u tom pravcu.

Prihvatanjam problema, davanjem bezrezervne podrške implementaciji boljeg, savremenijeg HR-a, otvara se pitanje s kim ići u tom pravcu. Idealno bi bilo da organizacija posjeduje sposobnost samostalnog kreiranja HR rješenja. Kako je to rijedak slučaj u praksi, potrebno je na tržištu pronaći nekog ko može pomoći, ima potrebna znanja i iskustva na sličnom poslu.

Posebno važno za kvalitetnu implementaciju je postojanje sposobnosti sagledavanja organizacije i njenih procesa u cijelom obimu. Česta greška je ukazivanje povjerenja nekom ko za tako nešto nema adekvatna znanja. Samim tim, konačno rješenje neće biti sveobuhvatno, što je najvažniji, primarni zadatak u postupku projektovanja HR procesa.

Ljudi, potencijalni i postojeći saradnici, njihovi zahtjevi, rečeni ili ne rečeni, a očekivani, moraju biti inkorporirani u organizaciono rješenje, odnosno HR procese. Ne prepoznavanje značaja tih očekivanja, udaljuje organizaciju od rješenja problema.

Kreativna rješavanja u HR-u privlačiće bolju radnu snagu u odnosu na druge organizacije.

Uloga HR menadžera mora se podići na viši nivo. Prilikom promišljanja budućnosti, planiranja organizacije, HR menadžeri, njihovi prijedlozi, moraju biti integralni dio rješenja.

Individualni razvoj HR menadžera je poseban zadatak za organizaciju. Povezivanje znanja HR menadžera, sa HR procesima organizacije, treba u konačnici da stvara pozitivnu razliku na tržištu.

Uloga HR menadžera mora se podići na viši nivo

Najbolje organizacije današnjice, uspijevaju da realizuju sve zahtjeve klijenata, kvantitativno i kvalitativno, u zadatim rokovima. Za ispunjenje navedenog, organizacije moraju u potpunosti da urede i upravljaju HR procesima. Za početak možda da urede:

  • Sistematizaciju radnih mjesta,
  • Kodex ponašanja,
  • Postupak planiranja novih ljudi,
  • Regrutaciju, selekciju i izbor saradnika,
  • Ugovaranje rada, ugovori o radu,
  • Uvođenje novih ljudi u posao,
  • Sistem nagrađivanja (ocjenjivanje rada, izvještavanje o rezultatima rada,…),
  • Razvoj i osposobljavanje zaposlenih (obuke i treninizi usklađeni sa potrebama organizacije), … .

Jedno od rješenja kada organizacije utvrde da ne mogu na kvalitetan način upravljati i razvijati HR proces, razmotriti mogućnost iznajmljivanja (outsorsovanja) pojedinih procesa, odnosno aktivnosti u HR-u. Agencija Spektar je jedno od mogućih rješenja za outsoursing.

Pravilna i moderna implementacija HR procesa, sigurno će u konačnici pobjediti konkurenciju u vremenu koje je ispred nas.

Autor: mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar