fbpx

Savremene vještine upravljanja organizacijom

Najveći izazov savremenog upravljanja organizacijom predstavlja sposobnost kontinuirane realizacije poslova na zadovoljstvo krajnjih korisnika. Da bi organizacije ostvarile taj cilj, potrebno je da preispituju i unapređuju postojeće poslovanje, kreiraju nove proizvode i usluge, motivišu zaposlene na organizacioni uspjeh.

Cilj obuke:

Naučite kako u postojećim okolnostima, bez dodatnih finansijskih ulaganja, možete uticati na značajno unaprijeđenje produktivnosti vaše organizacije.

Kome je obuka namijenjena:

Obuka je namijenjena svim zainteresovanim koji žele da razvijaju, odnosno poboljšaju konceptualne kompetencije, prije svega najvišem menadžmentu organizacija, vlasnicima, direktorima, višem i srednjem menadžmentu.

Teme obuke:

  • Savremeni uslovi poslovanja, šta zahtjevaju od današnjih organizacija?,
  • Kako započeti postupak (pre)projektovanje organizacije?;
  • Planiranje organizacije;
  • Organizaciona struktura, izrada organograma;
  • Uređivanje glavnog procesa;
  • Uloga i određivanje organizacije prema sporednim procesima;
  • Procesi podrške;
  • Kako sistematski razvijati kreativnost organizacije, kreirati nove/poboljšane proizvode i usluge?

Opšte informacije:

Radi se u potpuno interaktivnoj atmosferi, uz analizu praktičnih situacija.

Trajanje: 6 časova (jednodnevna obuka). Može se izvoditi kao interna obuka, ali i kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih organizacija.

Dodatne informacije:

Cijena obuke: 249 KM + PDV

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika 10%.
Veličina grupe: optimalna grupa je do 10 polaznika.

Obuku izvodi: mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spekar, sa više od dvadeset godina iskustva u upravljanju organizacijama, preko deset godina praktičnog iskustva na poslovima poslovnog savjetnika u organizacijama različitih branši, na temama kao što su: upravljanje promjenama, reinženjering organizacija, prodaja, kontroling i menadžment ljudskih resursa.

Prijava na obuku