fbpx

Savremene vještine upravljanja organizacijom

Najveći izazov savremenog upravljanja organizacijom predstavlja sposobnost kontinuirane realizacije poslova na zadovoljstvo krajnjih korisnika. Da bi organizacije ostvarile taj cilj, potrebno je da preispituju i unapređuju postojeće poslovanje, kreiraju nove proizvode i usluge, motivišu zaposlene na organizacioni uspjeh.

Cilj obuke:

Naučite kako u postojećim okolnostima, bez dodatnih finansijskih ulaganja, možete uticati na značajno unaprijeđenje produktivnosti vaše organizacije.

Kome je obuka namijenjena:

Obuka je namjenjena najvišem menadžmentu organizacija, vlasnicima, direktorima, višem i srednjem menadžmentu.

Teme obuke:

  • Savremeni uslovi poslovanja, šta zahtjevaju od organizacija?;
  • Zašto preispitivati način upravljanja?;
  • Koliko dnevno gubimo zbog naše neproduktivnosti?;
  • Do kada će organizacije zadržavati neefikasne procese?;
  • Zašto moramo mijenjati tradicionalan način upravljanja?;
  • Kako praktično izgleda savremena organizacija?;
  • Koje su prednosti drugačijeg, savremenog načina upravljanja?;
  • Pretpostavke za implementaciju savremenog načina upravljanja.

Opšte informacije:

Radi se u potpuno interaktivnoj atmosferi, uz analizu predstavljenih praktičnih situacija od strane polaznika, kako bi se što brže usvojile nove tehnike upravljanja organizacijom.

Trajanje: 6 časova (jednodnevna obuka). Može se izvoditi kao interna obuka, ali i kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih organizacija.

Dodatne informacije:

Cijena obuke: 249 KM + PDV

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika 10%.
Veličina grupe: optimalna grupa je do 10 polaznika.

Datum održavanja obuke: 14.11.2019. godine

Obuku izvodi: mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spekar, sa više od dvadeset godina iskustva u upravljanju organizacijama, preko deset godina praktičnog iskustva na poslovima poslovnog savjetnika u organizacijama različitih branši, na temama kao što su: upravljanje promjenama, reinženjering organizacija, prodaja, kontroling i menadžment ljudskih resursa.

 

Prijava na obuku