fbpx

Diskriminacija u postupku zapošljavanja

U razgovoru za Euro Blic, Miroslav Vukajlović, direktor agencije Spektar, odgovara na pitanja u vezi diskriminacije prilikom zapošljavanja.

 

U kojoj mjeri je poslodavcima, koji preko “Spektra” traže radnike, bitne neke stavke iz privatnog života kandidata i koje, uglavnom?

Poslodavci i kompanije koje preko Spektra traže radnike, najviše interesuje da im agencija pronađe motivisane radnike koji u načelu odgovaraju zahtjevima radnog mjesta, prije svega po pitanju očekivanih znanja, vještina i zahtjevanih kompetencija. U pravilu ne postavljaju pitaju u vezi privatnog(ih) života kandidata.

 

Da li se dešava da, prilikom odabira radnika, nad znanjem i vještinama ponekad prevagnu neke lične karakteristike?

Sasvim je moguće da lične karakteristike prevagnu prilikom odabira budućeg saradnika. E sad, da li se tim činom krši Zakon o radu Republike Srpske koji zabranjuje diskriminaciju u procesu zapošljavanja, teško je precizno utvrditi. Zakon nije eksplicitno predvidio sve moguće „prekršaje“, već se odredio kroz pojmove neposredne i posredne diskriminacije, a dozvolio mogućnost pravljenja razlike u odnosu na prirodu posla i uslove pod kojim se obavlja.

 

Koje mogu biti posljedice ovakve prakse?

Normalni poslodavci, odnosno komapnije, žele prije svega zadovoljne i motivisane  saradnike, bez kojih u današnjem poslovanju nema uspjeha. Sam pojam diskriminacije u postupku zapošljavanja za njih je irelevantan.
Tamo gdje vjerovatno postoji diskriminacija u postupku zapošljavanja, mislim na javni sektor, javna preduzeća i institucije, imamo često drugačije ciljeve u postupku selekcije. Restrikcijama i kaznenim mjerama za počinioce ovakvih djela, dobićemo mnogo kvalitetnije radnike na važnim mjestima, u konačnici stvorićemo efikasnije poslovno i životno okruženje.

 

Izvor: Euro Blic