fbpx

Unaprijedite Vaše poslovne vještine na martovskim obukama Agencije Spektar!

Agencija Spektar u martu organizuje obuke na teme:

Obuke se izvode u prostorijama Agencije Spektar, Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka.

Polaznici nakon odslušane obuke dobijaju uvjerenje o pohađanju iste, kao i prateći materijal sa obuke.

Na obuke se možete prijaviti putem telefona +387 51 321 930, Viber-a + 387 65 200 444, e-mail: info@agencijaspektar.com uz naznaku za koju se obuku prijavljujete.