fbpx

Šta se mijenja na tržištu rada Njemačke od 01.03.2020.godine

U nastavku vam dajemo pregled glavnih promjena koje donosi novi Zakon o radu koji tretira pristup stranih radnika iz ne EU zemalja tržištu rada Njemačke. Cilj novog zakona je smanjivanje svih administrativnih prepreka koje trenutno postoje u cilju ubrzanja dolaska stranih stručnih radnika u Njemačku. U tom kontekstu državna agencija za zapošljavanje otvoriće i novo centralno savjetodavno mjesto za sve zainteresovane.

U osnovi, Zakon uređuje pravni osnov za priliv radne snage iz zemalja koje nisu članice EU. Olakšava pristup kvalifikovanom osoblju tržištu rada Njemačke, a istovremeno ograničava pristup tržištu radnicima starijim od 45 godina. Novim zakonom otpada provjera, odnosno dokazivanje poslodavca da nije mogao pronaći odgovarajuću radnu snagu na domaćem tržištu, odnosno tržištu EU zemalja, što je bila najozbiljnija administrativna barijera.

Pod pojmom kvalifikovanog osoblja, zakon podrazumjeva prije svega visokoobrazovane stručnjake i kvalifikovane radnike, odnosno specijalizovanu radnu snagu. Oni će moći za razliku od dosadašnje prakse, provesti četiri do šest mjeseci u Njemačkoj i tražiti posao. Njemački poslodavci će dogovarati saradnju sa kvalifikovanim radnicima iz ne EU zemalja na isti način kao i sa domaćom radnom snagom. Kada odaberu odgovarajućeg kandidata, dogovore saradnju, u pojednostavljenom postupku započeće izradu važećih dozvola za rad i boravak. Po novom zakonu, onemogućeno je dugo čekanje kao što je sadašnja praksa (uvedeni su rokovi koje administracija mora poštovati). Cijeli postupak izdavanja dozvola trebao bi se završiti za manje od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva. 

Važno je napomenuti da lica koja traže posao u Njemačkoj, nemaju prava na socijalnu pomoć države Njemačke u periodu potrage, već sve sami moraju isfinansirati. Po potrebi, moraće i dokazivati da raspolažu sa dovoljno sredstava za period potrage za poslom.

Zakon predviđa olakšan postupak dokazivanja stručnosti kandidata. Dosadašnja praksa zahtjevala je i prikazivanje ugovora o radu sa prethodnim poslodavcima, više to neće morati. Posebne komisije će institucionalno podržati privrednike u identifikaciji kvalifikacija podnosioca zahtjeva, prije svega zbog različitih školskih sistema iz kojih dolaze potencijalni kandidati za posao.

Uslov za zapošljavanje ostaje dokaz o poznavanju njemačkog jezika. Država je predvidjela pomoć u poboljšanju kapaciteta za učenje njemačkog jezika za novopridošle radnike iz inostranstva.

IT radniciima će biti dovoljno dokazati radno iskustvo u branši, kroz ugovor ili nekakav stručni dokaz i steći pravo radnog angažmana na teritoriji Njemačke.

Lica starija od 45 godina imaće strožije kritreijume. Moraće ugovorom dokazati da ostvaruju zakonom predviđenu bruto platu (otprilike je to oko 3800 EUR-a) za tu kategoriju, kao i prethodno ostvareno osiguranje u domicilnoj državi.

Njemačka predstavništva u inostranstvu povećaće postojeće kapacitete, imaće zadatak da ubrzaju postupak izdavanja radnih dozvola, a cijeli postupak potpuno da digitalizuju.

Odbijeni podnosioci Azila iz razloga lošeg poznavanja njemačkog jezika, dostavljanjem dokaza o poboljšanom znanju, imaće pravo na Azil. Ova mjera odnosi se na sve podnosioce zahtjeva za azil koji su iste predali prije 01.08.2018.godine;

Učenici koji su trenutno na raznim školovanjima u Njemačkoj, dobiće perspektivu ostanka i sticanja prava na dozvolu za boravak što nije bio slučaj do sada. Posebno će se olakšati pristup tržištu rada licima koji pohađaju obuke iz oblasti njege starijih i djece u vrtićima.

Izvor: Agencija Spektar, autor teksta Miroslav Vukajlović, direktor