fbpx

Korona virus i prilika koja se ne propušta

Istorijski gledano, ljudski rod pokazao je najviše čovječnosti prema drugima u vremenima raznih masovnih bolesti, vremenskih nepogoda, zemljotresa, velikih ratova. Možda je Korona virus ta naša nova šansa koju ne smijemo propustiti.

Globalni trend zaglupljivanja čovječanstva, dovođenja ljudi u stanje nesposobnosti samostalnog funkcionisanja, bez pomoći sa strane, zamalo da je uspio.

Korona virus nas opominje da svako treba, a imaće dovoljno vremena, preispitati trenutnu ličnu, poslovnu, životnu situaciju. Šta sve možemo preistpitati na tržištu rada za vrijeme Korona virus karantina, kako bi svaku narednu sličnu situaciju, dočekali mnogo relaksiraniji:

Ako ste radnik:

  • Važnost vašeg ličnog pozicioniranja na tržištu rada,
  • Zašto trebamo konstantno ulagati u sebe, nova znanja, vještine, kompetencije i stvariti mogućnost različitih potencijalnih angažmana,
  • Koliko je teško i odgovorno biti poslodavac.

Ako ste poslodavac:

  • Razumijet ćete kolika je vrijednost svakog vašeg saradnika,
  • Zašto je važno razmišljati o efikasnijem organizovanju posla na način koji će omogućiti dodatnu fleksibilnost organizaciji,
  • Koliko su nam potrebna sistemska rješenja, recimo u primjeru postupka uvođenja (novih)ljudi u posao, dodjeljivanja novih radnih zadataka ….

Ako ste političar:

  • Da vaš posao podrazumjeva ozbiljnu društvenu odgovornost jer ste učesnik u donošenju najvažnijih odluka od javnog interesa,
  • Da morate znati da biste donosili kvalitetne odluke,
  • Da ako ne znate, morate poštovati one koji znaju.

Za sve one koji su zaokupljeni samim sobom, željom za „moći“, pažnjom, novcem, Korona virus nam pruža priliku da više poštujemo elementarne ljudske vrijednosti, budemo moralniji, iskreniji, nesebičniji, pošteniji.

Najveći strah ponovo se potvrđuje, predstavlja strah od nepoznatog. Da bismo ponovo postali slobodnije čovječanstvo, moramo stvarati pretpostavke koje će omogućiti veću kreativnost. Primjenjena kreativnost, u konačnici, donijeće mnoga rješenja, kao i danas prijeko potrebno, uništavanje posljedica izazvanih Korona virusom.

Korona virus je definitivno i prilika koja se ne propušta.


Autor: Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar