fbpx

Online kurs knjigovodstva

Cilj obuke:

Osposobiti polaznike da samostalno vode poslovne knjige u skladu sa postojećim standardom (MRS/MSFI). Znanja koja će polaznici steći će im omogućiti da se uključe u rad u vođenju poslovnih knjiga u malim, srednjim i velikim preduzećima u bilo kojoj djelatnosti ili rad u knjigovodstvenim birojima ili osnivanje istih.

Kome je namijenjena:

Ovaj kurs mogu pohađati nezaposlena i zaposlena lica kao i osobe koje rade na sličnim pozicijama kojima su ova znanja potrebna da se bolje upoznaju sa procedurama u knjigovodstvu što se posebno odnosi na lica koja su uključena u upravljačku strukturu preduzeća i studentima koji nakon završenog fakulteta žele da se što bolje pozicioniraju na tržištu rada.

Šta polaznici dobijaju:

Polaznici će dobiti spoj teorije i prakse kroz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda MRS/MSFI i na najbolji način steći neophodna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva koja će im omogućiti:

 • Veću konkurentnost na tržištu rada,
 • Brže zapošljavanje,
 • Pokretanje samostalnog biznisa,
 • Dobru osnovu za naredna usavršavanja i napredak u profesiji.

Opšte informacije:

Trajanje kursa: Kurs koji izvodimo na ovaj način, traje dva vikenda, dakle, dvije subote i nedjelje u trajanju od 10:00 do 14:00 časova sa kraćim pauzama između lekcija.

Metodologija: Kurs knjigovodstva se izvodi na online knjigovodstvenom programu, polaznik će dobiti svoje podatke za prijavu te iz udobnosti svog doma pohađati kurs. Program ostaje trajno dostupan kandidatima nakon kursa kako bi mogli vježbati. U program je uključen teorijski dio nastave i većim djelom praktični dio rada u online knjigovodstvenom programu. Predavač će nastavni materijal dostaviti kandidatima prije početka časa kako bi se mogli pripremiti za isti. Radimo sa manjim brojem polaznika, do 5 kandidata.

Cijena kursa: Cijena kursa je 300 KM + PDV, plaćanje se vrši u dvije rate, prva na početku kursa, a druga na kraju. U cijenu je uračunata literatura, program i sav prateći materijal koji polaznici dobiju na početku kursa.

Nakon završetka kursa i položenog testa polaznici će dobiti Certifikat/Uvjerenje o osposobljenosti za rad na knjigovodstvenim poslovima.

Teme obuke:

 • Zakonska regulativa tumačenje i primjena,
 • Poslovna evidencija i način vođenja poslovnih knjiga,
 • Otvaranje naloga preduzeća u programu,
 • Blagajničko poslovanje,
 • Izvodi,
 • Kontni okvir: Klase 0-9 kontiranje, klase, grupe, sintetika i analitika,
 • Praktično vođenje veleprodajne i maloprodajne kalkulacije,
 • Knjiženje faktura kupaca i dobavljača,
 • Porez na dodanu vrijednost: zakon i primjena,
 • Obračun plata: ugovori, matične evidencije i obračun ličnih primanja,
 • Knjiženje ostalih stavki u finansijskom knjigovodstvu.

Dodatne informacije:

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika iz jednog kolektiva iznosi 10%.

Metodologija rada:

Polaznici koriste računar i rade koristeći specijalizovani softver za knjigovodstvene poslove.

Rad je interaktivan uz korišćenje primjera i samostalno rješavanje zadataka.

Svaki polaznik će registrovati svoju firmu u programu i dobiti šifru na osnovu koje će program koristiti online za vježbu. Na ovaj način se obezbjeđuje veća konkurentnost polaznika na tržištu rada i osposobljavanje za samostalan rad u knjigovodstvenim poslovima.

Obuku izvodi:  Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc,  sa dugogodišnjim iskustvom u privatnom, državnom i civilnom sektoru. U saradnju sa Agencijom Spektar vodi kurs knjigovodstva 11 godina. Sertifikovani je forenzički računovođa i stečajni upravnik. Na ovoj obuci će prenijeti  neophodna znanja za obavljanje finansijsko-administrativnih poslova.

Prijava na obuku