fbpx

Kako izgraditi organizaciju sposobnu da pobjeđuje konkurenciju?

Pitanje koje muči mnoge vlasnike, direktore, investitore, najviši mendažment, naučnu zajednicu.

S obzirom na složenost problema, odlučili smo da u narednom periodu, nizom objava, ponudimo pravac i konkrektne korake svim zainteresovanim u pravcu traženja odgovora na naslovno pitanje.

Moderni zahtjevi tržišta od orgnizacija traže fleksibilnost, brzinu reagovanja, kvalitet isporučenih proizvoda/usluga, prihvatljivu cijenu za krajnje korisnike.

Da bismo izgradili savremeni model upravljanja organizacijom, koji će odgovoriti na moderne zahtjeve tržišta, potrebno je da između ostalog:

  • utvrdimo šta radi, odnosno šta sve treba da radi organizacija;
  • uredimo sve procese i aktivnosti koji postoje u organizaciji;
  • za sve identifikovane procese i aktivnosti dodijelimo odgovornosti i imenujemo odgovorne;
  • primjenimo sistem nagrađivanja koji je jasan svim zaposlenim u organizaciji.

Agencija Spektar će na agencijskom sajtu i društvenim mrežama, predstaviti 19 koraka u postupku izgradnje savremene organizacije.

Napomena: Zbog efikasnije implementacije u sprovođenju, poželjno je da zainteresovani hronološki slijede predstavljene korake.

I korak

Najodgovorniji u organizaciji moraju odgovoriti kako će se i u kojem pravcu dalje razvijati organizacija!

Analizirajući situacije kada vlasnici odnosno direktori i najviši menadžment hoće/donose odluku u vezi sa poboljšanjem postojećeg načina rada, postavke organizacije, viziji nove strategije, najčešće pogriješe ne definišući jasne pravce razvoja organizacije/preduzeća.

Svi zaposleni treba da se upoznaju sa pravcima razvoja organizacije u budućnosti. Od toga će zavisiti njihova podrška i motivacija, prijeko potrebna za ostvarenje plana.

Uzmimo aktuelne primjere uzrokovane koronavirusom, gdje radnici i poslodavci pregovaraju o mjerama za određeni period u cilju minimiziranju posljedica izazvanih pandemijom.

Svako konačno rješenje, mora da obavezno uobziri, redovno preispitivanje utvrđenog pravca razvoja, u što kraćim vremenskim intervalima, jer vrijeme u kojem poslujemo nosi turbulentne i nepredvidive promjene, čiji je i naša organizacija integralni dio.

II korak

Odrediti vrijednosti koje ćemo promovisati unutar i van organizacije

Side view of woman holding an interview at desk Free Photo

Izgradnja brenda organizacije jedno je od najvažnijih strateških pitanja, samim tim i zadataka za vlasnike, najviši menadžment.
Izgrađene kolektivne vrijednosti i visok nivo kulture unutar organizacije, treba da privuku najbolje potencijalne saradnike sa tržišta rada. Istovremeno, odrediće u dobroj mjeri ko su nam klijenti, partneri i krajnji korisnici.
Kako svjedočimo svakodnevnom smanjivanju radne snage po obimu i kvalitetu, izgradnja kulture organizacije predstavlja jedan od najvažnijih zadataka u cilju ostvarenja pobjede nad konkurencijom. 
Zadovoljstvo zaposlenih ličnim razvojem, finansijskim uslovima i kolektivnim vrijednostima, reflektuje se na cjelokupno okruženje, stvara potencijal za dugoročan uspjeh organizacije. 

Brojne uspješne primjere možemo vidjeti i u neposrednom okruženju. Implementirane najviše vrijednosti, omogućavanje razvoja karijere, privuku interesantne partnere bez obzira na udaljenost (kao u primjeru našeg klijenta Bravo Systems). 

III Korak

Definišimo konkretne ciljeve (dugoročne, srednjoročne i kratkoročne)

Business strategy success target goals. Free Photo

Da bismo podigli efikasnost upravljanja na viši nivo, potrebno je definisati ciljeve koji će predstavljati kvantitativan izraz o tome šta i koliko želimo postići u određenim vremenskim intervalima. U suštini, to je odluka vlasnika i najodgovornijih za organizaciju na osnovu kojih ćemo mjeriti uspjehe u poslovanju.

Ciljevi treba da obuhvate sve važne organizacione procese u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom intervalu. U podjeli zadataka vezanih za planiranje, vlasnici odgovaraju za dugoročne, strateške ciljeve. Vlasnici (odgovorni) ključnih procesa za srednjoročne, a menadžeri srednjeg i operativnog nivoa u organizaciji za kratkoročne ciljeve.

Nerealno planiranje ciljeva, često u našem neposrednom okruženju, negativno djeluje na psihu zaposlenih, razvija stres, demotiviše saradnike, a najčešće završava napuštanjem organizacije. 

Važan organizacioni zadatak je i uspostavljanje sistema pravovremenog upozoravanja za situacije  kada se ciljevi ne ostvaruju u skladu sa planom. 

IV Korak:

Dizajniranje organizacije

Business man is drawing the home on digital virtual screen Premium Photo

Budućnost organizacije, ostvarenje dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva, direktno je povezana sa (budućim) organizacionim rješenjem. Dizajniranje organizacije, prvi korak u postupku kreiranja organizacije, uporediv je npr. sa izradom idejnog rješenja kuće, predstavlja osmišljavanje načina kako ćemo realizovati ideje, planirane ciljeve.

Sve je manje stabilnih poslovnih okruženja koji omogućavaju predvidljivost situacija i organizacionih aktivnosti.  Sveprisutni standardizovani oblici organizovanja, postaju prepreka dostizanju očekivane efikasnosti i ostvarenju organizacionih, odnosno poslovnih ciljeva.

Kako pravilo postaje poslovanje u nestabilnom okruženju, redovno suočavanje sa nestruktruiranim problemima, jača zahtjev za fleksibilnim formama organizovanja.

Započnite vaš postupak dizajniranja organizacije fokusom na one zbog kojih organizacija postoji, krajnje korisnike. Njihovi zahtjevi i očekivanja predstavljaju projektni zadatak za sve dizajnere organizacije.

Predlažemo da za početak uzmete čist list papira, fokusirate se na to kako organizacija treba da izgleda, a zaboravite kako je trenutno organizovana i implementirana.

(nastaviće se)

Autor: Agencija Spektar, Miroslav Vukajlović, direktor