fbpx

Reinženjering

Reinženjering poslovnih procesa podrazumijeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem ne funkcioniše i da se mora zamijeniti novim.

Većina današnjih organizacija ne može odgovoriti savremenim zahtjevima krajnjih korisnika, sadrže ozbiljna ograničenja.

U tom smislu presudno je utvrditi šta organizacija treba da radi, a potom i način na koji će to biti urađeno.

Dosadašnji projekti dovode nas do zaključaka da je postupak reinženjeringa potreban domaćim organizacijama kako bi se prilagodile novim tržišnim uslovima.

Organizacije koje stvore afirmativnu poslovnu klimu za kontinuelni reinženjering unutar svojih redova, imaju veće šanse na poslovni uspjeh u savremenim uslovima poslovanja.