fbpx

Savremeni HR protiv tradicionalnog

Moderno poslovanje postaje sve izazovnije i neizvjesnije, bez obzira u kojoj branši organizacije poslovale. Upravljanje procesima ljudskih resursa (HR) nikada nije imalo važnost za uspjeh organizacije kao u današnje vrijeme.

Uspješni biznisi razvili su savremen, proaktivan i fleksibilan pristup HR-u, u odnosu na one druge, koji su zadržali tradicionalan.

Tradicionalni pristup HR-u (sličan kadrovskoj službi) podrazumjeva sprovođenje aktivnosti kao što su: potraga za radnicima, priprema postupaka oglašavanja, (pred)selekcije, ugovaranje rada, vođenje šihtarice, obračun plata, evidencija o godišnjim odmorima, bolovanjima,…, možemo je označiti kao operativnu menadžersku ulogu.

Savremeni HR podrazumijeva aktivnu ulogu HR menadžera u najvišem menadžmentu organizacije. Aktivnosti koje sprovodi i za koje ogovara HR menadžer, najčešće se ogledaju u: pripremi poslovnih strategija i organizacionih ciljeva, definisanju očekivanja po pojedinačnim procesima i radnim mjestima (KPI), mjerenju učinka, primjeni sistema nagrađivanja, employer brending, ….

Za razliku od tradicionalnih organizacija gdje su za poslove HR-a uglavnom birani psiholozi i ekonomisti, najčešći izbor savremenih organizacija su školovani HR menadžeri, kao i drugi koji ispunjavaju uslove, a odnose na očekivana menadžerska znanja i vještine, plus konceptualne kompetencije.

Savremeno, kvalitetno rješenje upravljanja HR-om, treba da bude sveobuhvatno. Svim procesima i aktivnostima dodijeljujemo pojedinačne odgovornosti i očekivanja. Zaposleni i oni koji to žele da postanu, njihovi zahtjevi i očekivanja, moraju biti inkorporirani u organizaciono rješenje, odnosno HR procese. Neprepoznavanje značaja tih očekivanja, udaljuje organizaciju od rješenja problema.

Kreativna rješenja u HR-u, privući će i zadržati bolju radnu snagu u odnosu na konkurenciju. A konkurenciju možemo pobijediti samo ako bolje promišljamo (kreiramo) budućnost od nje.

Autror: Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar