fbpx

Najčešća pitanja tokom intervjua

Neki od predloženih odgovora mogu Vam pomoći da se bolje pripremite.

 • Recite nam nešto o sebi?

U roku od maksimalno dva minuta, ponovite informacije o vama koje ste dali već u biografiji, molbi za posao, na način da sve izgleda afirmativno i dopadljivo za nekog ko Vas sluša.

 • Zašto želite kod nas da radite?

Možete spomenuti sljedeće:
Dobru reputaciju firme (organizacije). Bilo koju drugu pozitivnu stvar koju znate o njima (na primjer, mogućnost stručnog usavršavanja i individualnog razvoja koje organizuja nudi za zaposlene, politiku jednakih šansi za sve, ako vas prime na posao dobićete priliku da radite ono što vas zanima…).

 • Zašto ste napustili prethodni posao?

Budite pozitivni. Nemojte ovo koristiti kao priliku da kritikujete prethodnu kompaniju (organizaciju). Na primjer, ukoliko ste napustili zbog zdravstvenih razloga, istaknite da ste sada sposobni da izvršavate sve dužnosti ovog posla. Ukoliko ste dobili otkaz, recite da preuzimate svu odgovornost za svoje postupke i da ste naučili iz tog iskustva.

 • Da li ste ikad prije obavljali ovu vrstu posla?

Ako jeste, recite koje vještine i iskustvo ste stekli i kako ih možete iskoristiti u ovom poslu. Ako niste, opišite drugo radno iskustvo koje je relevantno za ovaj posao (koje će vam pomoći da brzo naučite novi posao). Naglasite svoj interes i entuzijazam za učenjem.

 • Šta ste radili u okviru prethodnog posla?

Opišite sljedeće:
– Vještine i dužnosti koje su relevantne za novi posao,
– Vaše druge vještine,
– Kako radite u timu,
– Ako ste radili sa klijentima, koliko ste bili uspješni,
– Koliko ste dugo radili taj posao,
– Da li ste bili unaprijeđeni,
– Zadatke za koje ste se dobrovoljno prijavljivali.

 • Koliko dugo ste nezaposleni i kako provodite slobodno vrijeme?

Opišite sljedeće:
– Šta ste uradili da biste pronašli posao,
– Spomenite volonterski rad ukoliko ste ga imali,
– Spomenite usavršavanje, studiranje ili obuku u kojoj ste učestvovali, i
– Spomenite hobije ili aktivnosti za relaksaciju – po potrebi
– Pokušajte povezati vještine i iskustvo koje poslodavac traži.

 • Zašto mislite da ste vi prava osoba za posao?

Recite osobi koja vas intervjuiše sljedeće:
– Vještine i iskustvo koje imate a koji su bitni za posao, i
– Lične kvaliteti koji će doprinijeti poslu.

 • Zašto ste promijenili toliko poslova?

Možete reći sljedeće:
– Htjeli ste proširiti vidike u različitim segmentima posla ili različitim kompanijama,
– Većina poslova je bila privremenog tipa, i/ili
– Radije biste bili zaposleni nego nezaposleni.

 • Zašto ste radili na samo jednom radnom mjestu?

Možete reći sljedeće:
– Da ste radili na različitim poslovima unutar jedne iste kompanije (organizacije),
– To radno mjesto vam je pružalo priliku da se usavršavate, i
– Uživali ste u poslu.

 • Zašto bih trebao baš Vas zaposliti?

Budite spremni za ovo pitanje, i odgovorite sa sampouzdanjem:
– Opišite svoje vještine i iskustvo i kako su oni relevantni za ovaj posao,
– Recite sagovorniku(cima) da ste puni entuzijazma i spremni da učite i
– Da ste vrijedna, pouzdana i sposobna osoba.

 • Zar niste prekvalifikovani za ovaj posao?

Naglasite sljedeće:
– Tražite nešto drugačije i
– Možete primati i davati upustva, meni to ne predstavlja problem.

 • Kako se slažete sa ljudima?

Recite da ste prije radili u timu. Navedite primjere kako ste sposobni da se slažete sa ljudima na svim nivoima. Navedite primjer kako ste pružili kvalitetnu uslugu klijentu, naravno po potrebi.

 • Šta čini nekoga dobrim članom tima?

Opišite vještine, na primjer:
– Dobre komunikacijske vještine,
– Fleksibilnost,
– Sposobnost prilagođavanja na promjene,
– Sposobnost saradnje sa ljudima,
– Dobar smisao za humor itd.

 • Kako se nosite sa pritiskom?

Opišite pritiske pod kojima ste bili na prethodnim poslovima, koristeći primjere (na primjer, kako ste se nosili sa rokovima, kako ste završili neki posao na brzinu ili se nosili sa nedostatkom osoblja). Ako nemate radnog iskustva, onda mogu primjeri iz školovanja,.. .

 • Koji su vaši kvaliteti i mane?

Kvaliteti – možda da naglasite posebne vještine koje su relevantne za taj posao tako što ćete navesti primjere.
Mane – možete opisati eventualne poteškoće na koje ste naišli na prethodnom poslu, a onda objasnite kako ste ih prevazišli. Budite kratki, ali iskreni.
Napomena: Poslodavci više cijene ljude koji priznaju svoje greške nego one koji krive druge.

 • Gdje se vidite za 5 godina?

Objasnite kako bi u idealnom slučaju voljeli raditi za istu kompaniju (organizaciju) ali unutar koje ćete napredovati u karijeri u svakom pogledu u kontinuitetu.

 • Koliku platu očekujete?

Ukoliko se o pitanju plate može pregovarati, to znači da vam je ponuđen posao, budite na to spremni. Inače pregovaranje o plati nema smisla. Ako ste prethodno saznali sve ono šta trebate raditi na radnom mjestu, kako će se mjeriti vaš radni učinak, saznali za dodatne bonuse i benifite koji se nude ako postoje, predložite jedan iznos plate i to u rasponu od – do.
Napomena: Ukoliko predložite previsoku platu, možda ćete se izbaciti iz opcije, isto kao i
ako predložite prenisku platu, time se potcijenite i izbacite iz opcije.
Prije nego što odete na intervju, pokušajte se raspitati o visini plate vašeg radnog mjesta (na primjer, tražite slične poslove). Možda ćete tu informaciju iskoristiti u pregovorima. Ako baš niste sigurni, onda recite da očekujete standardnu platu za tu vrstu posla.

 • Koliko ste često odsustvovali sa prethodnog posla?

Ako ste vrlo rijetko odsustvovali sa posla, recite to. Ukoliko ste uzimali bolovanje, objasnite koji je bio razlog i razuvjerite poslodavca da ste riješili taj problem. Ako ste uzimali slobodne dane zbog invaliditeta, otvoreno o tome razgovarajte, ali navedite eventualna rješenja tog problema na pozitivan način.

 • Kada ste na raspolaganju da počnete raditi?

Što prije to bolje! Ne stavljate nikakve prepreke ispred sebe. Ako radite, moraćete ispoštovati postojećeg poslodavca (zakonski rok 15 dana).

 • Da li Vi imate nekakvih pitanja?

Za ovo pitanje se možete unaprijed pripremiti, s obzirom da je to najčešće pitanje na intervjuu. Ako budete pitali pitanja (ali ne previše) pokazat ćete interesovanje što je jako važno, a pravi trenutak. Bilo bi poželjno postaviti jedno ili dva pitanja (naravno i više ako niste u potpunosti razumjeli zahtjeve radnog mjesta).

Agencija Spektar