fbpx

Nacionalna konferencija AIESEC-a

Rezultati provedene ankete među članovima AISEC-a pokazali da su studenti slabo upućeni u proces apliciranja na posao, velika većina ispitanih smatra da nije adekvatno edukovana, odnosno osposobljena za radni odnos, da ne bi znali kako da pregovaraju s budućim/trenutnim poslodavcem, a jedan dio ispitanih nije siguran čime žele da se bave u daljem životu.

Radionica u organizaciji agencije Spektar osmišljena je na način da odgovori na provedenu anketu, najčešća pitanja postavljena od strane članova AIESEC-a, predstavi trenutnu situaciju na tržištu rada, pojasni šta čeka studente kada odluče da pronađu odgovarajuće zaposlenje.

Posebno će se obraditi dio koji se odnosi na pripremu potrage za poslom, pisanju CV-a i motivacionog pisma, razgovoru i pregovaranju sa potencijalnim poslodavcem, odlukama u vezi planiranja i upravljanja poslovnom karijerom.

Za one koji žele da saznaju šta se sve radilo na radionici, mogu pogledati video iz priloga.