fbpx

Promjenom postojećeg sistema vrijednosti i promocijom izvrsnosti, zadržaćemo mlade da nam ne idu iz zemlje!

Prilikom evaluacije projekta „ YourJob – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans“, Miroslav Vukajlović, direktor agencije Spektar, dao je par zanimljivih odgovora na temu zapošljavanja mladih, njihovom zadržavanju na našem tržištu rada, načinima unapređenja podrške vulnerabilnim mladima (nezaposleni, osobe koje se ne nalaze u procesu usavršavanja/obrazovanja, manjine, lica u stanju socijalne potrebe, lica sa invaliditetom) i njihovoj integraciji na tržište rada.

Na koji način je potrebno pristupiti vulnerabilnim mladima i kako izgrađivati međusobno povjerenje?

Za početak, razumijeti problem vulnerabilnih u što širem kontekstu. Potrebno je znanje da iskomunicirate probleme, pokažete moguća rješenja, date konkretne primjere kako su drugi, slični njima riješavali probleme. 

Šta smatrate ključnim izazovima tržišta rada za vulnerabilne kategorije mladih i na koji način se mogu prevladati?

Kako se radi o različitim kategorijama vulnerabilnih mladih, potrebno je svakoj pojedinačnoj kategoriji pristupiti na način da se otkrije njihov trenutni status i potencijal, pa u skladu sa tom infomacijom, pronađe adekvatna tržišna prilika.

Šta je potrebno za uspješnu i održivu motivaciju mladih i jačanje njihovog samopouzdanja u procesu traženja zaposlenja?

Prije svega podrška, pohvale za urađeno, motivacija za nešto šta bi mogao da bude sljedeći cilj (izazov). Društvo treba da podrži mlade (one koji to žele, a nisu u stanju) u daljem individualnom razvoju od koga bi cijela zajednica imala velike koristi, kratkoročno i dugoročno.

Na koji način je, po Vašem mišljenju, pandemija virusa COVID-19 uticala tržište rada i na položaj mladih u potrazi za zaposlenjem?

Pandemija COVID-19 imala je veliki uticaj na tržište rada, u prvoj godini se značajno smanjio ukupan broj radnih mjesta. Najveći gubitnici bili su mladi koji su se tek trebali dokazivati na tržištu rada. Mladi su oštećeni i u mnogim situacijama otkazivanja rada zbog posljedica koje je izazvala pandemija.
Treba istaći da je jedan dio mladih prepoznao priliku, pronašao posao u novostvorenim poslovima koje je podstakla pandemija.

Šta smatrate uzrocima velikog broja nezaposlenosti mladih?

Jedan od najvećih problema nezaposlenosti kod mladih predstavlja njihova neaktivnost u potrazi za poslom. Slaba informisanost o tržištu rada dodatno otežava razumijevanje problema. Pored velikog broja tekstova i obuka još je primjetno neznanje u postupcima prijavljivanja za posao, pisanja CV-a i biografija, često svjedočimo loše pripremljenim razgovorima sa poslodavcima, ne poznaju se moderne tehnike pregovaranja,.., u konačnici sve to prolongira šansu za (prvim) radnim angažmanom.

Na koji način je moguće smanjiti broj mladih koji emigriraju iz Vaše zemlje?

Promjenom postojećeg sistema vrijednosti i promocijom izvrsnosti, sigurno ćemo zadržati mlade da nam ne idu iz zemlje. Potrebna je velika i sveobuhvatna reforma Javne uprave. Važno je da tamo rade i donose odluke ljudi koji poznaju problematiku, da ne budemo svi, prije svega mladi, žrtve i taoci njihovih loših odluka.

U okviru projekta „ YourJob – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans“ koje imaplmentiraju Caritas Austrije, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Albanije, Yunus socialbusiness Balkans, Caritas Srbije i Caritas Kosova uz podršku Austrijske razvojne agencije, Fondacije Medicor i Renovabis u posljednje tri godine realizovan je regionalni projekat stvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih na Balkanu, pod nazivom „ YourJob – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans“. Projekat je realizovan u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Albaniji i Kosovu sa ciljem pružanja prilika mladim ljudima u kreiranju svoje budućnosti, razvijanju vještina i sposobnosti kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu, te kroz mogućnosti za pokretanje vlastitog preduzeća.