fbpx

Izrada sistema nagrađivanja

Opšte informacije: Pravilna primjena sistema nagrađivanja u savremenom poslovanju predstavlja najvažniji korak u motivaciji saradnika.

Cilj obuke: Saznati kako možemo izgraditi i povezati sistem nagrađivanja prema pojedinačno ostvarenom učinku, odnosno ukupnom doprinosu razvoju organizacije.

Ciljna grupa: Vlasnici i direktori organizacija, menadžeri svih nivoa, posebno menadžeri i odgovorni za ljudske resurse u organizacijama.

Teme obuke:

  • Početna ocjena radnog učinka, bez obzira o kojoj radnoj poziciji je riječ,
  • Određivanje skala za ocjenu učinka,
  • Postupanje po izvršenom ocjenjivanju,
  • Menadžerski bonusi,
  • Bonusi za timski rad i odanost kolektivu.

Metodologija rada:

Rad je u potpunosti interaktivan jer se obuka izvodi u vidu radionice koja sve vrijeme omogućava dvosmjernu komunikaciju između predavača i polaznika. Koriste se brojni primjeri iz savremenog poslovanja. Polaznici kroz vježbe i zadatke brzo uviđaju da su rješenja za njihove probleme veoma jednostavna ukoliko se disciplinovano koriste u svakodnevnom poslovanju.

Trajanje obuke: kraća, poludnevna( 4 školska časa), duža cjelodnevna (8 školskih časova).

Kotizacija: Puna kotizacija za obuku iznosi 249 KM + PDV , dok cijena poludnevne obuke iznosi 149 KM + PDV.

Popusti: Popust za organizacije sa više prijavljenih polaznika -10%, koliko iznosi i popustza nezaposlene

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

    Prijava na obuku