fbpx

Obuka za prodavače

Cilj obuke: Unaprijediti prodajne vještine i tehnike prodaje. Akcenat obuke je na načinima poboljšanja prodaje kroz adekvatne odgovore na zahtjeve kupaca.

Ciljna grupa: Prodavači i oni koji žele to da postanu.

Polaznici dobijaju: Na ovoj obuci naučićete kako da pregovarate sa kupcima, vodite prodajnirazgovor do uspješnog zaključenja prodaje, prevaziđete probleme u procesu pregovaranja, odgovorite na kupčeva teška pitanja i upotrijebite feedback kao alat za unapređenje vlastite prodaje.

Teme obuke:

  • Ko je prodavac profesionalac?
  • Prodajni trougao,
  • Definisanje procesa prodaje,
  • Neverbalna komunikacija,
  • Odgovori na kupčeva pitanja,
  • Tehnike zatvaranja prodaje.

Metodologija rada:

Radi se u potpuno interaktivnoj atmosferi, polaznici se podstiču da utiču na smjer obuke analizirajući ponuđene primjere kako bi usvojili tehnike uspješnog prodajnog komuniciranja. Program se može prilagoditi specifičnim potrebama firme i ciljne grupe za koju su održava, što dodatno štedi vrijeme.

Trajanje obuke: Obuka traje 4ili 8 školskih časova. Optimalna grupa do 12 polaznika, minimalna od 5.

Kotizacija: Puna kotizacija za cjelodnevnu obuku iznosi 249 KM + PDV , dok cijena kraće obuke utrajanju od 180 minuta sa pauzama iznosi 149 KM + PDV

Popusti:  Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika – 10%, koliko iznosi i popust za nezaposlene.

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

    Prijava na obuku