fbpx

Vještine poslovne komunikacije

Opšte informacije:  Obuka pruža sve neophodne informacije o modelu uspješne poslovne komunikacije, koji omogućava pravilno izražavanje osjećanja i potreba, slušanje i razumijevanje drugih, te time doprinosi unapređenju poslovnih i međuljudskih odnosa.

Cilj obuke:  Sticanje iunapređenje znanjaivještina komunikacije kojima sepostiže bolje razumijevanje i saradnja između sagovornika.

Kome je namijenjena: Obuka je namijenjena svimaonima koji žele da unaprijede svoje vještinekomunikacije, prije svega mendžerima različitih nivoa.

Polaznici dobijaju:  Set znanja i tehnika kako da unaprijede poslovnu komunikaciju.

Teme obuke:

  • Savremeni uslovi poslovanja i proces komunikacije,
  • Komunikacija, osnovne napomene,
  • DISA alat za analizu ljudskog ponašanja,
  • Komunikacija sa saradnicima unutar tima,
  • Principi i tehnike uspješne komunikacije,
  • Komunikacija u postupku ocjenjivanja rada,
  • Poslovni sastanci, par trikova za uspješnu komunikaciju.

Metodologija rada:

U toku obuke kombinujemo individualni i interaktivni rad uz diskusije, analize, radionice i vježbe.

Trajanje obuke: Obuka traje 4 školska časa.

Kotizacija:  Puna kotizacija za obuku iznosi 149 KM + PDV.

Popusti: Popust za organizacije sa više prijavljenih polaznika – 10%.

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

    Prijava na obuku