fbpx

Pripravnik – diplomirani inženjer tehnologije Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
SHP CELEX

Vrijedni ste i ambiciozni?! Tražite posao koji će Vam pružiti mogućnost da učite i kontinuirano napredujete? Pridružite se našem timu.

Pripravnik – diplomirani inženjer tehnologije Banja Luka

Potrebne kvalifikacije:

  • VSS, tehnološki fakultet – Diplomirani inženjer tehnologije,
  • poželjno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • spremnost na učenje i timski rad,
  • poznavanje MS Office paketa.
  • Pripravnički status:

Pripravnikom se smatra lice koje nakon završenog fakulteta prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, odnosno koje nema radno iskustvo u određenoj struci. Pripravnički staž sa visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci. Nakon provedenog pripravničkog staža u navedenom trajanju i provedene obuke prema programu poslodavca, pripravnik stiče uslov za polaganje stručnog ispita. Radni odnos sa pripravnikom zasniva se na određeno vrijeme do isteka pripravničkog staža.

Napomena: Prilikom prijave potrebno je dostaviti dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Prijave za posao Pripravnik – diplomirani inženjer tehnologije Banja Luka sa biografijom možete slati putem opcije “Prijavite se na posao”   te  biografiju predati lično ili poštom na adresu SHP Celex a.d., Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2022

Datum objave: 03.06.2022

Lokacija: Banja Luka


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.