fbpx

HR konsalting

Moderno poslovanje, sve izazovnije i neizvjesnije, promjenilo je ulogu i važnost upravljanja procesima ljudskih resursa (HR). Uočljivo je da su uspješni biznisi razvili savremen, proaktivan i fleksibilan pristup HR-u u odnosu na tradicionalne organizacije. Najčešće aktivnosti savremenog HR menadžmenta su: pripremanje poslovnih strategija i organizacionih ciljeva, definisanje očekivanja po pojedinačnim procesima i radnim mjestima (KPI),

Opširnije »

Projektovanje organizacionih rješenja

Najveći potencijal za unapređenje produktivnosti, leži u primjeni drugačijeg, boljeg načina upravljanja. Efikasan sistem upravljanja, temeljna je pretpostavka organizacijama da idu u korak sa konkurencijom. Savremeni uslovi poslovanja zahtjevaju od organizacija fleksibilnost, brzinu reagovanja, kvalitet isporučenih usluga, prihvatljivu cijenu za krajnje korisnike. Da li to vaš postojeći sistem upravljanja organizacijom omogućava? Kako započeti projektovanje efikasnije

Opširnije »

Reinženjering

Reinženjering poslovnih procesa podrazumijeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem ne funkcioniše i da se mora zamijeniti novim. Većina današnjih organizacija ne može odgovoriti savremenim zahtjevima krajnjih korisnika, sadrže ozbiljna ograničenja. U tom smislu presudno je utvrditi šta organizacija treba da radi, a potom i način na koji će to biti urađeno. Dosadašnji projekti dovode nas do

Opširnije »

Prodaja

Prodaja je centralna i najvažnija aktivnost bilo koje organizacije. Promjene u ponašanju kupaca, koje su česte, primoravaju nas da redovno preispitujemo postojeće načine prodaje. Istovremeno potrebno je uvježbavati prodajno osoblje da prodaje bolje. Mi vam možemo pomoći da: Preispitate postojeći(e) način(e) prodaje; Uočite greške u prodaji koje možete/morate izbjeći; Istražite efekte potrošenog novca za promociju;

Opširnije »