fbpx

Reinženjering poslovnih procesa

Šta je reinženjering? Reinženjering podrazumijeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem ne funkcioniše i da se mora zamijeniti potpuno novim. U tom smislu je presudno važno utvrditi šta organizacija treba da radi, a potom i na koji način će to biti urađeno. Dosadašnji projekti dovode nas do zaključaka da je postupak reinženjeringa potreban domaćim organizacijama kako bi se

Opširnije »

HR konsalting

Za određena radna mjesta ne možete da nađete dovoljno kvalitetne saradnike i često ih morate mijenjati, na neke saradnike se ne možete u potpunosti osloniti. Kako započeti proces selekcije, koje su najbolje prakse pri analizi potreba za novim zaposlenicima, utvrđivanje postupka regrutacije i selekcije, kriterijumi za odabir, vođenje intervjua, testiranja i donošenje konačne odluke. Sve

Opširnije »

Projektovanje organizacionih rješenja

Živimo u vremenu gdje se greške u poslovnim odlukama izuzetno skupo plaćaju, kao nikada do sada. Iskustvo sakupljeno na prostoru RS i BiH pokazuje da se postupak promišljanja i dizajniranja organizacije ne planira ozbiljno. Promjene koje se dešavaju u rastu ili smanjivanju organizacije, prilikom izmjene poslovnih strategija, ne prate paralelno promjene u organizacionom dizajnu. Koje

Opširnije »

Prodaja

Desile su se ozbiljne promjene u ponašanju kupaca. Prodaja je postala centralna aktivnost bilo kog preduzeća, organizacije, zaposlenih. U trenutku kupovine, kupac ne samo da odlučuje o sudbini organizacije, već i onoga ko je prodaje. Konkurentsku prednost svake prodaje predstavlja predusretljivo osoblje. Savjetovanje jeste svakodnevni posao prodavca. Redovno uvježbavanje prodajnog osoblja, zadatak je organizacijama koje žele postati

Opširnije »