fbpx

Praktična obuka za finansijsko – administrativnog asistenta

Da li ste upoznati sa finansijsko- administrativnim alatima koji vam mogu olakšati svakodnevni posao? Da li želite na jednom mjestu da steknete osnovna neophodna znanja za uspješan rad? Usvojite praktična znanja na ovoj obuci, unaprijedite svoj rad i rad svoje organizacije! Kome je namijenjena:  Osobama koje su zadužene za organizaciju i koordinaciju poslovanja, projekt asistentima, šefovima kabineta, poslovnim sekretaricama/ima, administrativno-finansijskim koordinatorima, ličnim asistentima, poslovnim

Opširnije »

Savremene vještine upravljanja organizacijom

Opšte informacije: Najveći izazov savremenog upravljanja organizacijom predstavlja sposobnost kontinuirane realizacije poslova na zadovoljstvo krajnjih korisnika. Da bi organizacije ostvarile taj cilj, potrebno je da preispituju i unapređuju postojeće poslovanje, kreiraju nove proizvode i usluge, motivišu zaposlene na organizacioni uspjeh. Naučite kako u postojećim okolnostima, bez dodatnih finansijskih ulaganja, možete uticati na značajno unaprijeđenje produktivnosti

Opširnije »

Uvođenje novozaposlenih u posao

Opšte informacije: Pravilno uvođenje novozaposlenih u posao, važan je korak u dostizanju efikasnosti rada, omogućava lakšu i kvalitetniju integraciju, brže otkriva potencijale i perspektve novih saradnika. Cilj obuke: Naučiti polaznike da stvore pretpostavku za lakše i brže uvođenje novozaposlenih u posao, kroz unaprijed uređen i definisan postupak. Ciljna grupa: Poslodavci, najviše rukovodstvo, menadžeri svih nivoa.

Opširnije »

Kako uspješno tražiti posao?

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika sa tehnikama traženja posla. Razumijeti važnost preispitivanja i korekcije načina na koji tražimo posao. Kome je namijenjena: Nezaposlenima, zaposlenima i studentima. Šta polaznici dobijaju: Obuka će ukazati na mogućnosti traženja posla i motivisati polaznike da sami pronađu (bolji) posao, koristeći neophodne tehnike prepoznate u cijelom svijetu, a primjenljive i kod nas. Teme

Opširnije »

Samostalno upravljanje karijerom

Cilj obuke: Da li je i pod kojim uslovima moguće samostalno upravljanje poslovnom karijerom? Polaznike upoznati sa savremenim izazovima tržišta rada, dilemama po pitanju upravljanja karijerom, predstaviti načine pregovaranja i ličnog pozicioniranja na tržištu rada. Kome je namijenjena: Obuka je je namijenjena svim učesnicima na tržištu rada koji traže odgovor na pitanje samostalnog upravljanja profesionalnom

Opširnije »