fbpx

Obuka za prodavače

Opšte informacije:  Trajanje – kraća obuka 4 časa, duža cjelodnevna obuka sa praktičnim primjerima u trajanju od 8 časova. Optimalna grupa do 15 polaznika, minimalna grupa od 5 polaznika. Cilj obuke: Obuka ima za cilj da unaprijedi prodajne vještine i tehnike prodaje te da polaznicima predstavi adekvatnu komunikaciju sa klijentima. Akcenat obuke je na tehnikama

Opširnije »

Poslovna komunikacija

Opšte informacije:   Obuka pruža sve neophodne informacije o modelu uspješne poslovne komunikacije koji omogućava pravilno izražavanje osjećanja i potreba, slušanje i razumijevanje drugih i time doprinosi unapređenju međuljudskih odnosa. Obuka traje 8 školskih časova. Cilj obuke:  Sticanje i unapređenje znanja i vještina nenasilne komunikacije kojima se postiže bolje razumijevanje i saradnja između sagovornika. Kome

Opširnije »