Unapređenje prodaje

Cilj obuke: Otkriti skrivene izvore zarade, naučiti važna pravila u prodaji, kao i greške koje možemo (moramo) izbjeći. Kome je namijenjena: Najviše rukovodstvo organizacije, menadžeri prodaje, prodavači. Šta polaznici dobijaju: Tehnike za privlačenje više klijenata, kako im “uzeti” više novaca i kako klijente navesti da nas češće posjećuju. Polaznici će saznati i zašto se uvijek ne isplati snižavati

Opširnije »

Osnove preduzetništva i upravljanje vlastitim biznisom

Cilj obuke: Cilj obuke je upoznati buduće a i sadašnje preduzetnike sa preduzetništvom kao jednom od životnih alternativa, te tehnikama koje će im pomoći da lakše realizuju poslovne ideje i prevaziću programirane početne probleme u poslovanju. Kome je namijenjena: Novim i budućim preduzetnicima. Opšte informacije: Mentorska obuka: kraća 180 min. sa jednom pauzom, duža cjelodnevna obuka sa

Opširnije »

Kako pripremiti uspješnu investiciju

Cilj obuke: Polaznici će tokom predavanja steći neophodna znanja i vještine za razumijevanje globalne procedure u knjigovodstvu i knjigovodstvenih instrumenata, pojmovne i suštinske razlike između računovodstva i knjigovodstva, sistema dvojnog knjigovodstva i obračunske (akrualne) osnove računovodstva, vrsta računa (konta) i pravila knjiženja na računima. Kome je namijenjena: Svima koji žele da steknu neophodna znanja i

Opširnije »

Upravljanje organizacijom u vremenu krize

Cilj obuke: Odgovornim za upravljanje organizacijom predstaviti različite ideje i prakse u rješavanju organizacionih problema. Kome je namijenjena: Seminar je namijenjen najodgovornijim licima za organizaciju, vlasnicima preduzeća, direktorima i višem menadžmentu. Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da razviju i unaprijede sposobnosti upravljanja organizacijom. Polaznici će naučiti i kako maksimalno iskorištavati potencijale svoje organizacije. Dodatne informacije: Popusti: Popust

Opširnije »