fbpx

Knjigovodstvo

Cilj obuke: Osposobiti polaznike da samostalno vode poslovne knjige u skladu sa postojećim standardom (MRS/MSFI). Znanja koja će polaznici steći će im omogućiti da se uključe u rad u vođenju poslovnih knjiga u malim, srednjim i velikim preduzećima u bilo kojoj djelatnosti ili rad u knjigovodstvenim biroima ili osnivanje istih. Kome je obuka namijenjena: Ovaj kurs mogu pohađati

Opširnije »

Upravljanje procesom nabavke

Opšte informacije: Obuka pruža sve neophodne informacije o procesu nabavke za potrebe organizacije. Cilj obuke: Definisati postupak nabavke na jedinstven način, oblik i način komunikacije sa dobavljačima, izbor dobavljača, način praćenja realizacije nabavke, tok dokumentacije i odgovornosti u toku nabavke. Ciljna grupa: Menadžeri nabavke, odgovorni za nabavke u organizacijama, menadžeri različitih nivoa, vlasnici i direktori

Opširnije »

Izrada poslovne dokumentacije

Opšte informacije: Obuka pruža sve neophodne informacije o načinu definisanja sadržaja i forme izgleda organizacionih i poslovnih dokumenata. Cilj obuke: Olakšati postupak pripreme dokumenata, prevazlilaženje neujednačenosti i neusaglašenosti dokumenata, postizanje jednoobraznosti dokumentacije na nivou organizacije. Ciljna grupa: Odgovorni za izradu novih ili zamjenu postojećih dokumenata u organizacijama, menadžeri svih nivoa, vlasnici i direktori preduzeća. Polaznici

Opširnije »

Vještine poslovne komunikacije

Opšte informacije:  Obuka pruža sve neophodne informacije o modelu uspješne poslovne komunikacije, koji omogućava pravilno izražavanje osjećanja i potreba, slušanje i razumijevanje drugih, te time doprinosi unapređenju poslovnih i međuljudskih odnosa. Cilj obuke:  Sticanje iunapređenje znanjaivještina komunikacije kojima sepostiže bolje razumijevanje i saradnja između sagovornika. Kome je namijenjena: Obuka je namijenjena svimaonima koji žele da

Opširnije »