fbpx

Sekretar škole Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ Zvornik

Sekretar škole Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR “PETAR КOČIĆ” ZVORNIК
Ul. Vuka Кaradžića 69
Tel. 056/490-290; 490-292
e-mail: [email protected]
Broj:1880/19
Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar “Petar Кočić” Zvornik, r a s p i s u j e :

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja- 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19) i odredbama javnog konkursa.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:
1) uvjerenje o državljanstvu,
2) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,
4) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava. Ovo uvjerenje, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice. Ovo uvjerenje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanog razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa,
5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje i
6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
3) ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sve foto-kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se u prostorijama škole dana 27.11.2019. godine u 10:00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ Zvornik, Vuka Кaradžića 69, 75400 Zvornik, sa naznakom „PRIJAVA NA КONКURS“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.