fbpx

Arhivar Višegrad

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Višegradu

Arhivar Višegrad

Na osnovu Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 37/12), Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 1/16), Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 84/06), te
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom
sudu u Višegradu, predsjednik Suda, 18.10.2019. godine, raspisuje

OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme jednog izvršioca
sa SSS, a na radno mjesto arhivara.
Obavezan probni rad.
Poznavanje rada na računaru i najmanje jedna godina radnog iskustva
u struci.
Osim opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uslove:
1. završena SSS – mašinska tehnička, ekonomska tehnička i srednja
upravna škola.
Za prijavu na Oglas potrebno je dostaviti dokaze:
– ovjerenu kopiju diplome o završenoj SSS,
– ovjerenu kopiju lične karte,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
– uvjerenje o državljanstvu,
– dokaz o radnom iskustvu.
Kandidat koji bude izabran po raspisanom oglasu dostaviće Sudu dokaz
– ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u
oglasnom dijelu “Službenog glasnika Republike Srpske” i na oglasnoj tabli
Osnovnog suda u Višegradu.
Broj: 091-0-SU-19-000 284
18.10.2019. godine Predsjednik Suda,
Višegrad Radmila Bogdanović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.11.2019

Datum objave: 30.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.