fbpx

Bibliotekar i stručni saradnik u nastavi Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Bibliotekar i stručni saradnik u nastavi Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika

I
Pozicija broj 1:

Radno mjesto: Bibliotekar
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto rada: Ekonomski fakultet Pale – Pale
Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

Pozicija broj 2:

Radno mjesto: Stručni saradnik u nastavi
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto rada: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje – Trebinje
Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Кandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:
Pozicija broj 1:

– VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, diplomirani
bibliotekar, položen stručni ispit);
– jedna godina radnog iskustva;
– poznavanje rada na računaru.

Pozicija broj 2:

– VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova);
– poznavanje rada na računaru.

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za sve pozicije);

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i
Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci (za sve pozicije);

3. ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na
Univerzitetu (za sve pozicije);

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat
disciplinske mjere (za sve pozicije);

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv
kandidata ne vodi krivični postupak (za sve pozicije);

6. ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija diplome ili drugog
dokaza o stručnoj spremi (za sve pozicije);

7. dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu (za
poziciju broj 1);

8. dokaz o poznavanju rada na računaru (za sve pozicije);

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za osnovno stručno zvanje bibliotekar (za poziciju broj 1).

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
IV
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
V Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.