fbpx

Čistačica Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Čistačica Banja Luka

JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIКE SRPSКE, BANJA LUКA
UL. КNJAZA MILOŠA 17
78000 BANJA LUКA

КONКURS
za prijem na radno mjesto

1. Čistačica……………….1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
1. da je državljanin Bosne i Hecegovine ili Republike Srpske;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerene o državljanstvu,
-uvijerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5.

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
-Poželjno je prethodno radno iskustvo.
-Tačno, odgovorno i obavljanje radnih dužnosti i poštovanje radne discipline.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.
Intervju će se održati u prostorijama Instituta 10.10.2019. godine u kancelariji broj 25 u 9:00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta.
s naznakom :“ PRIJAVA NA JAVNI КONКURS“

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.11.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.