fbpx

Daktilograf – asistent Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje JAVNI KONKURS Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno vrijeme, a najduže dvije godine

Daktilograf - asistent Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Broj: 080-0-Su-21-000 328

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

JAVNI KONKURS

Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno vrijeme, a najduže dvije godine…….3 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.
– šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih
– dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)
– sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.