fbpx

Daktilograf asistent Doboj

Ovaj oglas je istekao

JAVNI K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Daktilograf asistent Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DAKTILOGRAF- ASISTENT izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta
dnevno preuzima od Referenata za upravljanje predmetima predmete i dostavlja sudijama u rad,
obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka,
vrši daktilografske poslove po diktatu i CMS sistemu,
učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima,
vrši snimanje u sudnici,
izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa,
dostavlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća,
postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad,
sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,
popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima i sudijama porotnicima,
vrši umnožavanje materijala na fotokopirnom aparatu,
obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u -državnim organima,
da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
Završena srednja upravna ili druga srednja škola, poznavanje rada na računaru, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
a) ličnu kartu ili pasoš,
b) diplomu o završenoj školi,
c) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.
d) dokaz o poznavanju rada na kompjuteru.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o odgovarajućoj školi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i dokaz o poznavanju rada na kompjuteru.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na pismeno testiranje i razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.