fbpx

Daktilograf Doboj

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Doboju

Daktilograf Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
Ul. Svetog Save br. 22

J A V N I К O N К U R S
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DAКTILOGRAF – izvršilaca 1

1. Opis poslova radnog mjesta

• Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini
• radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi
• prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,
• odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
• vodi brigu o rasporedu suđenja
• sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,
• pomaže osoblju pisarnice ako je to potrebno, te obavlja ostale poslove koje mu povjeri sudija, sekretar ili predsjednik Suda

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti uslovi za radno mjesto

• da je državljanin BiH
• da ima navršenih 18 godina
• da ima opštu zdravstvenu sposobnost
• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
• da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa
• da se ne vodi krivični postupak.

3.Posebni uslovi za radnom mjesto

• završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola
• poznavanje rada na računaru
• 6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova ( diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кomisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows 10 operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.