fbpx

Daktilograf Doboj

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Daktilograf Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
UL. SVETOG SAVE BR. 22
74 000 DOBOJ

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

1. Opis poslova radnog mjesta
•Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini
•radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi
•prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,
•odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
•vodi brigu o rasporedu suđenja
•sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,
•pomaže osoblju pisarnice ako je to potrebno, te obavlja ostale poslove koje mu povjeri sudija, sekretar ili predsjednik Suda

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti uslovi za radno mjesto
•da je državljanin BiH
•da ima navršenih 18 godina
•da ima opštu zdravstvenu sposobnost
•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
•da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa
•da se ne vodi krivični postupak.

3.Posebni uslovi za radnom mjesto
•završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola
•poznavanje rada na računaru
•6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova ( diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.