Daktilograf Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

Daktilograf Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA

Daktilograf

– Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH – Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:

SSS – Završena Srednja Birotehnička škola zvanje birotehničar IV stepen, Upravno – administrativna škola IV stepen, poznavanje rada na računaru i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerenu fotokopiju), dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 1 – daktilograf, provest će se postupak prethodne provjere radnih i drugih sposobnosti – testiranje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Karađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/daktilograf_-_okruzni_sud_u_istocnom_sarajevu2/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.