fbpx

Daktilograf Osnovni sud u Trebinju

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Trebinju

Daktilograf Osnovni sud u Trebinju

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U TREBINjU
Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima RS (Sl. glasnik br. 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju broj: 095-0-Su-14-000 292, predsjednik suda raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju

1. Daktilograf na neodređeno vrijeme……………… 1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
– završena srednja škola, IV stepen stručne spreme,
– završen najmanje I stepen kursa za kompjutere
– najmanje 6 (šest) mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi
dokaz o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.
Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon obavljenog testiranja (provjere radnih sposobnosti u kucanju) i intervjua, uz probni rad.

Rok i adresa dostave:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 11.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.