fbpx

Daktilograf Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Daktilograf Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77 istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Naziv i opis radnog mjesta:
-Daktilograf,1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa kao asistent sudiji kroz CMS sistem, vrši daktilografske poslove po
diktatu na kompjuteru ili eventualno pisaćoj mašini, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunnskih sredstava suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu, vrši sravnjivanje izvršenog prepisa i otklanjanje eventualno uočenih grešaka u kucanju, popunjava odgovarajuće obrasce, rješenja o naknadama svjedocima, blagovremeno prijavljuje potrebu za kancelarijskim materijalom, vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana, zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji u slučaju opravdane odsutnosti ili bolesti, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi su:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III Posebni uslovi
– Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu,
-ličnu kartu ili pasoš,

Izabrani kandidat dostavlja u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju i test poznavanja rada na računaru o čemu će biti obavješteni pisanim putem.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 30.12.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.