fbpx

Daktilograf Višegrad

O G L A S Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

Daktilograf Višegrad

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 15.04.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

Na osnovu Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12,44/15, 100/17), člana 8.tačka i. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.17/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, predsjednik Osnovnog suda u Višegradu raspisuje,

O G L A S

Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Osim opštih uslova propisanih Zakonom potrebni su i posebni uslovi:
-SSS ili najmanje Osnovna škola i kurs iz stenodaktilografije ili daktilograf ,,B’’kategorije i dobro poznavanje rada na računaru-obavezno testiranje.
Za prijavu na Oglas treba podnijeti sledeća dokumenta:ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu, a sva uvjerenja ne starija od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u oglasnom dijelu,,Službenog glasnika Republike Srpske’’, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Višegradu i Zavoda za zapošljavanje.
Kandidat koji bude primljen, dostaviće sudu dokaz-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.