fbpx

Daktilograf –zapisničar Srebrenica

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Daktilograf –zapisničar Srebrenica

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U SREBRENICI
raspisuje :

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1)Daktilograf –zapisničar, dva (2) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je stariji do 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-da nije osuđivan na krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :
-srednja stručna sprema IV stepen, sa položenim ispitom daktilografa I-A ili I-B klase
-poznavanje rada na računaru,
-najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-izvod iz matične knjige rođenih
-ovjerenu kopiju lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj SSS-IV stepen,
-potvrdu, certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru,
-certifikat o položenom ispitu za daktilografa
-potvrdu o neosuđivanosti ili izvod iz kaznene evidencije,
-dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, potvrda od strane poslodavca, i sl.).

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.
Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti prema „Pravilniku o sprovođenju provjere radne sposobnosti i intervju sa konkursnom komisijom“, o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni ostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju, komisija će smatrati odustajanjem kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na njeb stranici suda.

Prijavu na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati trebaju dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Srebrenici ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:
Osnovni sud Srebrenica, Srebreničkog odreda br. 4, 75 430 Srebrenica, sa naznakom „Prijava na Konkurs za radno mjesto: __________ -ne otvaraj“.

Na poleđini koverte navesti: ime i prezime kandidata, adresu, telefon.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Konkurs će biti objavljen i na njeb stranici suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Srebrenici.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.