fbpx

Diplomirani ekonomista Banja Luka

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Diplomirani ekonomista Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JP ‘‘AQUANA’’ d.o.o.
Aleja Sv. Save br. 80
Banja Luka

Raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Diplomirani ekonomista – Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo na neodređeno vrijeme …….. 1 izvršilac
U radni odnos za upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Ispunjenost opštih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije
-da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za rad;
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

Ispunjenost posebnih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije
-visoka stručna sprema (VSS) –diplomirani ekonomista
-posjedovanje odgovarajućih sertifikata ili licenci za rad u računovodstvu
-najmanje tri (3) godine iskustva u struci, nakon sticanja diplome VSS

Uz prijavu za javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca/dostavlja izabrani kandidat);
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;
-uvjerenje o radnom stažu-iskustvu; biografija o kretanju u službi;
-uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje u dnevnim novinama.
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte na adresu Javno preduzeće „AQUANA“ vodeni park d.o.o. Banja Luka, Ul. Aleja Svetog Save br. 80, sa naznakom ‘’Komisija za izbor rukovodioca’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.