fbpx

Diplomirani ekonomista Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Turistička organizacija opštine Novi Grad

Diplomirani ekonomista Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 124. i člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 42/05, 118/05), Odluke o odobravanju sredstava zarada pripravnika broj 02.6.4/0601-139-2/19, od 09.07.2019. god., te člana 33. Statuta JU Turističke organizacije opštine Novi Grad broj 113/19 od 03.05.2019., Direktor JU Turistička organizacija opštine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Turistička organizacija opštine Novi Grad

I – Direktor JU Turistička organizacija opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, sa završenom visokom stručnom spremom i stečenim zanimanjem:

Diplomirani ekonomista (1 izvršilac).

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana (12 mjeseci).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat koji se prijavljuje na ovaj konkurs treba ispunjavati sljedeće uslove:

II -OPŠTI USLOVI

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
-da nije osuđivan za krivično đelo ili bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave.

III- POSEBNI USLOVI

VII stepen stručne spreme; stečeno zvanje: diplomirani ekonomista.

IV -SUКOB INTERESA

Кandidat ne može obavljati dužnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08).
Кandidat ne može biti član upravnih i drugih odbora i organa političkih stranaka, kao ni odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave (član 51. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske).

V -OPIS POSLOVA

Direktor JU Turistička organizacija opštine Novi Grad će upoznati pripravnika sa sadržinom programa i načinom praćenja njegovog osposobljavanja.

VI- POTREBNI DOКUMENTI

-ovjerena kopija lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-uvjerenje Biroa da se vodi na evidenciji nezaposlenih,
-izvod iz Matične knjige rođenih,
-ovjerena kopija diplome o stručnoj spremi,
-uvjerenje suda da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Podatke pod tačkom II alineja d) (podaci iz kaznene evidencije) pribaviće nadležni organ po službenoj dužnosti.
Za dokaz pod tačkom IV (o sukobu interesa) kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće SAMO IZABRANI КANDIDAT, PRIJE ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Turistička organizacija opštine Novi Grad, ulica Njagoševa broj 2, 79220 Novi Grad: sa naznakom „Za javni konkurs za prijem pripravnika u JU Turistička organizacija opštine Novi Grad“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Svi kandidati koji budu ispunili konkursom tražene uslove biće pozvani na intervju, a o čijem mjestu, datumu i vremenu provođenja kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.