fbpx

Diplomirani inženjer elektronike Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU „SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA“ DOBOJ raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Diplomirani inženjer elektronike Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU „SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA“ DOBOJ
CARA DUŠANA 18
74 000 DOBOJ

K O N K U R S
O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS

Neodređeno radno vrijeme :
1. Diplomirani inženjer elektronike ……….puna norma

Određeno radno vrijeme :
1. Diplomirani inženjer elektrotehnike ……..9 časova

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19 ).
II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama/„Sl.glasnik RS“ br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
3. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,
4. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,
5. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi :
-vrsta posla ,
-stepen stručne spreme i
-dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca ,
9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
11. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom ( lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi ).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa .
12. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima , kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.
Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole(putem pošte), Ul . Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 7 dana (od 06.01.2021. godine do 14.01.2021. godine), u dnevnom listu “Glas Srpske.”
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole: 15.01.2021.godine, (od strane komisije).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom , obaviće se 18.01.2021. godine u 11,00 časova u prostoriji br. 10.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.