fbpx

Diplomirani pedagog Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Mladost“ Šipovo

Diplomirani pedagog Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU DJEČIJI VRTIĆ „MLADOST“ ŠIPOVO

Na osnovu člana 62, a u vezi sa članom 64 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15) i člana 46 Statuta JU Dječiji vrtić „Mladost“ Šipovo broj: 02-56/19 od 04.04.2019. godine, direktor raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

I Osnovni podaci
Raspisuje se Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža:

1. Diplomirani pedagog -1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem pripravnika
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

III Posebni uslovi za prijem pripravnika
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogija.

IV Potrebna dokumentacija
Кandidati su obavezni dostaviti sljedeće:
1. Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrazca bez ograničenja trajanja),
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
4. Diploma (original ili ovjerena fotokopija),
5. Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija),
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (original ili ovjerena fotokopija)
7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) i
8. Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu).

V Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Mladost“ Šipovo, ul. Gavrila Principa 14.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama vrtića, a kandidati će biti posebno pozvani.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.