fbpx

Diplomirani pravnik – sekretar Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Diplomirani pravnik - sekretar Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE
Jovana Dučića 3
78000 Banja Luka

raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Diplomirani pravnik-sekretar na neodređeno vrijeme……………1 izvršilac.
U radni odnos za upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom i položenim ispitom za rad u organima uprave.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova u skladu sa Zakonom o radu ( „Službeni Glasnik RS“ br. 1/16 i 66/18 ), zatim dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“ br. 36/16 ) i Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS “ br. 9/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, br. 12-G-1852/16 g. od 29.8.2016. godine.
Ispunjenost opštih uslova, kandidat dokazuje dostavljanjem slijedeće dokumentacije:
1.Uvjerenje o državljanstvu, RS ili BiH,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci ( prilaže ga samo kandidat koji bude izabran nakon konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa ),
4.Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela ( ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
5.Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da se ne vodi u posebnom registru lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6.Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i dr. krivična djela.
Ispunjenost posebnih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem slijedeće dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje diplomirani pravnik,
2.3 godine radnog iskustva u struci,
3.Uvjerenje o položenom ispitu za rad u organima uprave,
4.Sertifikat o poznavanju rada na računaru,
5.Sertifikat iz oblasti javnih nabavki,
6.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje državnog ispita,
7.Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ili ovjerena fotokopija indeksa tokom studiranja,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u struci,
9.Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu stečenog na poslovima diplomiranog pravnika, izdato od ranijeg poslodavca,
10.Uvjerenje opštinskog odnosno/organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijr porodice poginulog borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Dana 15.4.2021.godine u 07:30 časova u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića br. 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto diplomiranog pravnika-sekretara.
-Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, ustanova postavlja na Oglasnoj tabli ustanove i na internet stranici ustanove, a najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua.
Rok za podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića, br. 3.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.