fbpx

Diplomirani vaspitač Laktaši

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši

Diplomirani vaspitač Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO
VASPITANjE I OBRAZOVANjE
LAKTAŠI
Broj: 60-01-227/1-21

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS 79/15 i 63/20), član 2.stav 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme u predškolskim ustanovama (Službeni glasnik RS , broj: 36/16), Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi i člana 74. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, vd direktora JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 30.08.2021. godine raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I  U JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši , prima se u radni odnos:
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece- na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača, a do povratka istog sa porodiljskog bolovanja………..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

II – Opšti uslovi
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

III – Posebni uslovi
1. VSS, (VII stepen) Diplomirani vaspitač predškolske djece (najmanje prvi cuklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent),
2. položen stručni ispit i
3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci

IV – Potrebni dokumenti
Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1)Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.
2) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeksa,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju 20.09.2021.godine u 9.00.sati u prostorijama Dječijeg vrtića „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši, Mladena Stojanovića 3.Laktaši.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu ustanove.

Dokaz;
1) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
2) da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
Za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

V –Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,
78 250 Laktaši sa naznakom ‘’KOMISIJA ZA IZBOR DIPLOMIRANOG VASPITAČA PREDŠKOLSKE DJECE“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 08.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.