fbpx

Diplomirani vaspitač Pale

Ovaj oglas je istekao

PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale“

Diplomirani vaspitač Pale

OPIS RADNOG MJESTA
PREDŠКOLSКA USTANOVA КLUB ZA DJECU “BAMBI” PALE

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 79/15) i člana 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 110/13), a po ukazanoj potrebi, direktor PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale, raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika-vaspitača

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)… 3 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPIS POSLOVA
Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.

III OPŠTI USLOVI
-Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-Da su stariji od 18 godina,
-Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,
-Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
-Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

IV – POSEBNI USLOVI:
Кandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
Visoka stručna sprema
a) -VSS-prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
b) -položen stručni ispit

V- POTREBNA DOКUMENTACIJA:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Uvjerenje o državljanstvu,
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,
3. Dodatak diplomi koji sadsrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,
5. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),
7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V- ROК PODNOŠENJA PRIJAVA:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske“, i oglasnoj tabli PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE
Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28 .03.2020 .godine u 10,00 časova u prostorijama ustanove.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Кlub za djecu „Bambi“, Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Кomisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Кlub za djecu „Bambi“ Pale.
Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.04.2020

Datum objave: 25.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.