fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina

Diplomirani vaspitač predškolske djece Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD BIJELJINA
JU DJEČIJI VRTIĆ „ČIКA JOVA ZMAJ“ BIJELJINA

Na osnovu člana 31.stav 1. alineja 13. Statuta , Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina, te Ugovora o finansiranju bruto plate pripravnika djece poginulih boraca VRS broj: 02.3.1/0601-1000-3/19 , raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca VRS

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
-Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
-VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje
-Da je dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada )

Potrebna dokumenta :

Uz prijavu na javni oglas , u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Diploma Pedagoškog fakulteta (180 ECTS) – smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
-Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-Uvjerenje/potvrdu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
-Uvjerenje/potvrdu nadležne institucije da je kandidat dijete poginulog borca
JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 4. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje RS- poslovnica Bijeljina.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.
Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju dana 13.09.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom,sa naznakom : Prijava na konkurs za pripravnika- dipl. vaspitača predškolske djece- dijete palog borca VRS, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ 76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.
Broj: 1836/19

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.