fbpx

Diplomirani vaspitač predšolske djece Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“

Diplomirani vaspitač predšolske djece Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani vaspitač predšolske djece – 1 pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca VRS

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
-Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
-VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje
-Da je dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada )

Potrebna dokumenta :
Uz prijavu na javni oglas , u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Diploma Pedagoškog fakulteta (180 ECTS) – smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
-Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-Uvjerenje/potvrdu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
-Uvjerenje/potvrdu nadležne institucije da je kandidat dijete poginulog borca

JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 4. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje RS- poslovnica Bijeljina.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.
Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju dana 01.10.2018. godine, sa početkom u 08,00 časova u Ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.
Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom,sa naznakom : Prijava na konkurs za pripravnika- dipl. vaspitača predškolske djece- dijete palog borca VRS, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ 76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_vaspitac_predsolske_djece_-_djeciji_vrtic_cika_jova_zmaj_bijelj/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: ..

Datum objave: 20.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.