fbpx

Direktor/ravatelj, Zamjenik direktora/ravnatelja Gimnazija Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu/temeljem članova/članaka 27. i 29. Zakona o ustanovama („Sl. novine RBiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), članova/članaka 55. i 60a. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Sl./Nar. novine HNK/Ž“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članova/članaka 4. i 7. Uputstva/Naputka o izboru i imenovanju direktora/ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Sl./Nar. novine HNK/Ž“ broj: 2/05), članova/članaka 35., 39. i 40. Pravila/Statuta Gimnazije Mostar, Saglasnosti/Suglasnosti Ministarstva obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta HNK/Ž broj: 05-02-30-343/21 od 22.02.2021. godine i odluke Školskog odbora Gimnazije Mostar broj: 01-04-02-10-2-1/21 od 10.3.2021. godine, Gimnazija Mostar raspisuje KONKURS/NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ravnatelja i zamjenika direktora/ravnatelja Gimnazije Mostar

Direktor/ravatelj, Zamjenik direktora/ravnatelja Gimnazija Mostar

Na osnovu/temeljem članova/članaka 27. i 29. Zakona o ustanovama („Sl. novine RBiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), članova/članaka 55. i 60a. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Sl./Nar. novine HNK/Ž“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članova/članaka 4. i 7. Uputstva/Naputka o izboru i imenovanju direktora/ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Sl./Nar. novine HNK/Ž“ broj: 2/05), članova/članaka 35., 39. i 40. Pravila/Statuta Gimnazije Mostar, Saglasnosti/Suglasnosti Ministarstva obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta HNK/Ž broj: 05-02-30-343/21 od 22.02.2021. godine i odluke Školskog odbora Gimnazije Mostar broj: 01-04-02-10-2-1/21 od 10.3.2021. godine, Gimnazija Mostar raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje direktora/ravnatelja i

zamjenika direktora/ravnatelja

Gimnazije Mostar

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to da:

 1. imaju visoku stručnu spremu;
 2. ispunjavaju uvjete za nastavnika u skladu/sukladno sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK/Ž i drugom propisu;
 3. imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
 4. da nisu krivično/kazneno kažnjavani;
 5. da nisu zaposleni na drugoj poziciji koja može uticati/utjecati na eventualni sukob interesa;
 6. da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena/stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

Izbor i imenovanje direktora/ravnatelja i zamjenika direktora/ravnatelja vrši se na period od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na Konkurs/Natječaj, koja treba sadržavat tačnu/točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni podnijeti sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju):

 1. Biografiju/Životopis
 2. Diplomu o stečenoj školskoj spremi
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom /sukladno zakonu)
 5. Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom/sukladno zakonu)
 6. Dokaz o radnom iskustvu
 7. Izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa o ispunjavanju uvjeta iz tačaka/točaka 5. i 6.
 8. Program rada za period na koji se bira.

Pored navedene  dokumentacije, kandidati mogu dostaviti potvrdu/uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca/branitelja, ratnih vojnih invalida ili članova porodica/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih/demobiliziranih boraca/branitelja i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama. Potvrda/uvjerenje treba biti izdato/izdano od nadležnog organa, a u skladu/sukladno s članom/člankom 18. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji (Sl./Nar. novine HNK/Ž br.: 06/18).

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa/natječaja obavit će se intervju.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od učešća/sudjelovanja u daljnjoj konkursnoj/natječajnoj proceduri.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate na konkursu/natječaju o odluci o imenovanju direktora/ravnatelja i zamjenika direktora/ravnatelja.

Izabrani kandidati za direktora/ravnatelja i zamjenika direktora/ravnatelja bit će obavezni/obvezni dostaviti uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični/kazneni postupak i uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) prije donošenja odluke o imenovanju za direktora/ravnatelja, odnosno zamjenika direktora/ravnatelja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa/natječaja.

Prijave na konkurs/natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno, putem pošte na adresu:

Gimnazija Mostar,

Španski/Španjolski trg broj 1,

88000 Mostar,

s naznakom

„Za Konkursnu komisiju/Natječajno povjerenstvo“.

Dokumentacija podnesena na konkurs/natječaj neće se vraćati kandidatima.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 11.04.2021

Datum objave: 29.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.