fbpx

Doktor medicine Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

OGLAS za prijem u radni odnos

Doktor medicine Ljubinje

OPIS RADNOG MJESTA
JZU DOM ZDRAVLjA
LjUBINjE

OGLAS
za prijem u radni odnos

– DOKTOR MEDICINE……1 izvršilac na određeno vrijeme u ambulanti porodične medicine i hitnoj medicinskoj pomoći

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
– Da je državljanin BiH
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi:
– Završen medicinski fakultet

Uz prijavu na oglas priložiti
– Ovjerenu fotokopiju diplome

Rok za podnošenje prijava je 10.06.2021. godine.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Dom zdravlja Ljubinje, Trg Nemanjića bb, 88380 Ljubinje ili putem mejla: zdravlje.ljubinje@gmail.com
Kontakt telefon: 059/621-273 – dr Svjetlana Vojčić, v.d. direktora

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.