fbpx

Doktor medicine Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja Ljubinje

Doktor medicine Ljubinje

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
LJUBINJE

OGLAS
za prijem u radni odnos

– DOКTOR MEDICINE……….1 izvršilac na određeno vrijeme u ambulanti porodične medicine i hitnoj medicinskoj pomoći

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
– Da je državljanin BiH
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi:
– Završen medicinski fakultet
– Položen stručni ispit
– Radno iskustvo od 12 mjeseci

Uz prijavu na oglas priložiti
– Ovjerenu fotokopiju diplome
– Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Rok za podnošenje prijava je 01.06.2020. godine.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Dom zdravlja Ljubinje, Trg Nemanjića bb, 88380 Ljubinje ili putem mejla: zdravlje.ljubinje@gmail.com
Кontakt telefon: 059/621-273 – dr Svjetlana Vojčić, v.d. direktora

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.06.2020

Datum objave: 13.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.