fbpx

Doktor medicine Šekovići

Ovaj oglas je istekao

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto:

Doktor medicine Šekovići

OPIS RADNOG MJESTA
Dom zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići,
raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto:

1. Doktor medicine – 1 izvršilac,

Opis poslova
Poslove i radne zadatke doktora medicine obavlja i izvršava u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za kandidate
Da su dražavljani Republike Srpske ili BiH,
Da su stariji od 18 godina,
Da zadovoljavaju opšte zdravstvene sposobnosti
Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi
VSS – medicinski fakultet
Licenca za rad

Uz prijavu na oglas priložiti:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata,
Ovjerena fotokopija diplome,
Licenca za rad
Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon okončanja izborne procedure.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu:
Dom zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići, ul. Neđe Mekića br. 3,
75450 Šekovići

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.03.2021

Datum objave: 03.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.